×

Change Language

×
×

Vår radonreparationstjänst 

Vi hos Suomen radonhallinta Oy har skapat en tjänstemodell för skötsel av radonreparationer där vi kombinerar hög kvalitet, ett vettigt pris samt effektivt övertagande av uppdraget. En radonreparation innebär inte alltid stura eller dyra radonsaneringar, utan i många fall kan radonbekämpningen lösas med ganska små åtgärder. Vi utför avtalade uppdrag på ett högklassigt sätt och med tjänstvillighet i hela Finland. I vår verksamhet uppfyller vi alla krav som ställs i den nya beställaransvarslagen. Vi är unika inom vår bransch eftersom vi dagligen arbetar enbart med radontjänster. 

Radonproblem kan minskas på många olika sätt och det som avgör hur radonreparationen görs är bl.a. byggnadstypen, ventilationen, jordmånsförhållandena samt byggnadens övriga egenskaper. De mest funktionella och kostnadseffektiva lösningarna hittar vi alltid genom expertbesök vid objektet. Som ett tecken på vår yrkeskunnighet kan vi nämna att vi har ett nära samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, att vi behärskar alla radonreparationsmetoder och att vi är den största aktören inom radonbranschen i Finland.  

Vår tjänstemodell påskyndar och garanterar att vi uppnår ett bra resultat i fråga om alla radonbehov och andra utmaningar i samband med radonhantering. Oavsett om det rör sig om hem, skola, arbetsplats eller annat offentligt utrymme så förstår vi hur radonskador kan åtgärdas snabbt och på ett kostnadseffektivt sätt De personer som utför radonreparationer är alltid proffs som har fått utbildning av Finlands strålsäkerhetscentral (STUK). Normalt blir en radonreparation klar inom en vardag och därefter har hälsorisken som radonet utgör i inomhusluften garanterat avlägsnats.  

RadonWay® radonreparationsutrustning för fastigheter i alla storlekar

Finländska experter har tagit fram monteringsfärdiga radonsaneringssystemet RadonWay® precis för förhållandena i Norden. Systemet passar för radonreparationer i fastigheter i alla storlekar. Radonsaneringssystemet kan användas till att effektivt avlägsna hälsovådlig radongas på ett beprövat sätt och med funktionsgaranti. Radonsanering kan normalt utföras inom en arbetsdag eftersom inga ändrings– eller grävarbeten behöver utföras vid monteringen. RadonWay®-produkterna är CE-märkta och systemen uppfyller alla myndigheternas krav samt uppfyller strålskyddskraven i det nyaste EU-direktivet om bekämpning av hälsofarligt radon i inomhusluften.  

Enligt undersökningar som utförts av Finlands strålsäkerhetscentral STUK är radondammsugningssystem det mest effektiva sättet att avlägsna hälsofarligt radon ur inomhusluften (källa STUK). Vid radonreparationsutbildningar som Strålsäkerhetscentralen arrangerade 2015 och 2016 presenterades radonreparationsutrustningen RadonWay® som den nyaste radonreparationsinnovationen inom branschen. Radonreparationssystemet RadonWay® designades av finländska ingenjörer och kan beprövat användas till att minska lungcancerrisken med till och med över 90 %. 

 

  • Kostnaderna för att skaffa och använda radonreparationssystemet är relativt låga under hela dess livstid. 
  • RadonWay®-utrustningen kan monteras såväl inom- som utomhus. RadonWay innehåller ett filtreringssystem för intagsluften 
  • Utrustningen tillverkas i Finland, är CE-märkt och finskspråkiga instruktioner medföljer i leveransen 
  • RadonWay®-systemen installeras av proffs och har alltid 3 års funktions- och utrustningsgaranti 

Kontakta oss

Kundkommentarer om RadonWay® -radonsaneringen av inomhusluften:

 

Kundkommentar:

Installationerna av RadonWay-radonsugsystemet inleddes på morgonen och när jag kom tillbaka från jobbet på eftermiddagen var hela RadonWay-radonsaneringssystemet installerat och platserna tiptop. Jag är synnerligen nöjd med servicen och den RadonWaylösning jag valde. Vi utförde kontrollmätningar med strålskyddscentralens radonmätare, enligt vilken radonhalten sjönk med över 90 % efter den installation som utförts i vårt hem. Priset för hela systemet var med nycklarna i handen -installation EUR 3850. Jag rekommenderar. (Kund från Tammerfors) 

Kundkommentar:

Det hade en gång i tiden gjorts en radonbrunn åt oss, som gick bra när den fungerade. Problemet var att en normal kanalfläkt har dålig hållbarhet i en "radonbrunn" i marken. Radonbrunnen ändrades så att den fungerar med Radonways radonsaneringssystem, i vilket ett filter tar bort finmaterialet och på så sätt sparar sugaggregaten. Med samma ändringsarbete fick vi en ansenlig energibesparing. Den förra radonbrunnen förbrukade elektricitet motsvarande ca EUR 240/år, när vi uppmätte förbrukningen för den nuvarande låg det på EUR 65/år. Jobbet gick snabbt och radonhalterna sjönk effektivt. (Kund från Hollola) 

Kundkommentar:

Vi har haft ett flertal radonreparatörer i vårt husbolag på inspektioner. Jag kan berömma Suomen radonhallinta Oy:s experters verksamhet storligen, för de löste radonproblemet i vårt husbolag med smarta åtgärder och en bråkdel av de kostnader som andra hade talat om. Jag rekommenderar Suomen radonhallinta Oy för alla, mina kontaktuppgifter kan du få vid behov, om du ändå känner dig tveksam. (Kund från Esbo) 

Kundkommentar: 

I vårt parhus installerades ett RadonWay SafeLine-system för avlägsnande av radon. Aggregatet finns i vår klädkammare och är mycket diskret. Installationerna gick precis som avtalat. Totalpriset var EUR 2860 och av det är det möjligt att ansöka om ca EUR 1000 tillbaka i hushållsavdrag. Totalpriset blev under EUR 2000 (kund från Nyland) 

Kundkommentar:

Det var mycket höga radonhalter i vårt husbolag. Vi begärde lösningsförslag och offerter för saneringsmetoder från tre aktörer. Vi valde RadonWay-systemen på grundval av goda referenser. RadonWay-systemets pris var 60 % billigare än den dyraste metoden, vilken hade krävt omfattande grävningar på gården. Den av yrkesmän utförda radonsaneringen gick finfint och radonhalterna är nu i alla lägenheter under gränsvärdet på 200 Bq/m3. Stort tack! (Styrelseordförande för ett husbolag från Päijänne-Tavastland) 

Kundkommentar: 

(från ett barns mun) Pappa, är vårt hem i bra skick nu? Jag vill också komma och vinka åt farbröderna! Farbröderna var trevliga och de hade också barn, när skulle de kunna komma och hälsa på tillsammans med sina barn? 

Kundkommentar: 

Jag kan rekommendera, allt gick precis som avtalat och servicen var verkligen professionell. (Kund från Esbo) 

Kundkommentar: 

Man måste förundra sig över montörernas sakkunskap och hur effektivt allt gick till. Alla visste exakt vad de gjorde, så arbetena förlöpte synnerligen effektivt. Vår arbetsplats hade också särskilt krävande arbetarskyddsanvisningar, men vi behövde inte ge en enda anmärkning åt installationsteamet. Synnerligen professionellt och högklassigt arbete. Det är sällan jag ger beröm men nu kan jag inte göra annat. Arbetarskyddschef (objekt i södra Finland) 

Kundkommentar:

Radonsaneringssystemet är diskret tyst i vår klädkammare och har fin finish. Utifrån komponenterna och hela servicen märker man att installationsfirmans arbete har varit synnerligen högklassig. Anordningens energiförbrukning är mindre än vår bordlampas! Åt vår granne hade det gjorts en radonfilm 2014 och när han såg det här RadonWay-systemet hos oss och hörde priset på EUR 4180 så...Grannen konstaterade "det kommer inte någonsin längre en enda radonfilm på gården hos oss" Med hushållsavdraget får vi tillbaka nästan EUR 1500 av priset, totalpriset blir då ca EUR 2500 (kund från Tavastehus) 

Kundkommentar:

Jag skulle inte ha trott att vi har så här höga radonhalter. Jag bad om radonsaneringsofferter från flera aktörer i branschen. En av dem som lämnade offert kunde bara bygga radonbrunnar, en annan brunnar och sugpunkter på gården. De här  RadonWay-radonsaneringssystemen med ny teknik hittade vi genom att googla. Montörernas yrkeskicklighet, mätinstrument och komponenter hörde nog till de absolut bästa i sin bransch. Jag kan rekommendera RadonWays radonsug, samt Suomen radonhallinta Oy:s radonsaneringstjänster. (Kund från Vanda) 

Kundkommentar: 

Vi hade inte särskilt höga radonhalter, men vi fräschade upp inomhusluften med RadonWay FreshLine-produkter. Kvaliteten på inomhusluften förbättrades ansenligt och ävenradonhalterna sjönk ansenligt. Jag kan rekommendera servicen och tillvägagångssättet. (Kund från Kervo) 

 

Kundkommentar: 

Radonhalten i vår bostad var på synnerligen hög nivå vid en mätning utförd med Stuks burkar (3800 Bq/m3). Vi kom överens om installation av RadonWay-radonsug vecka därpå. Den uppskattade installationstiden var 6 tim, som inklusive slutstädning genomfördes på 5,5 timmar. I systemet gjordes omsorgsfulla kontrollmätningar, varefter apparaterna har fungerat automatiskt. Jag mätte med Stuks burkar igen i slutet av våren och radonhalten var då inte mer än ca 70Bq/m3. Jag är synnerligen nöjd, för jag tycker att min hälsa är mycket viktig. Åtminstone jag kan rekommendera dem starkt. (Kund från Kotka) 

 

Kundkommentar: 

Tack till er, för den här radonfrågan har bekymrat oss i åratal. Vi fick höra olika slags radonsaneringsmodeller av flera "sakkunniga". Det var inte lätt att hitta er, men vi fick verkligen lön för mödan. Ni kan ge våra kontaktuppgifter åt alla som vill höra om ert utomordentliga och professionella tillvägagångssätt. Stort tack (Kunder från Kontioniemi)

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen