×

Change Language

×
×

Radonmätning under arbetstid

Mätning av radonexponering med speciell mätutrustning som har godkänts av Strålsäkerhetscentralen 
 

Om långvariga mätningar på en arbetsplats visar på radonhalter som överskrider gränsvärdena (över 300 bq/m³) ska en utredning göras över de anställdas radonexponering under arbetstid. Radonhalten i inomhusluften kan variera under dygnets timmar, beroende på till exempel periodiserad ventilation vid objektet. 

Utredningen över radonexponering under arbetstid görs med särskild, kalibrerad mätutrustning som har godkänts av Finlands strålsäkerhetscentral (STUK) och som fungerar kontinuerligt. Våra experter utför radonmätningen under arbetstid och rapporterar resultaten enligt myndigheternas krav. Mätningen av radonexponeringen under arbetstid ska vara baserad på en mätning som görs kontinuerligt under minst sju (7) dagars under perioden 1.9–31.5.  

Vi utför radonmätning på arbetsplatser över hela Finland. 

Kontakta oss

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen