×

Change Language

×
×

Radonmätningstjänster för privatkunder

 

Radon är en lukt- och smakfri samt färglös gas. Det är omöjligt att känna av om det finns radon i inomhusluften. Radonhalten kan endast fastställas genom mätning. 

En offentlig mätning görs med en radonmätningsburk som är godkänd av Strålsäkerhetscentralen (STUK). Mätningen görs under minst två månader mellan 1.11 och 30.4. Enligt instruktioner från social- och hälsovårdsministeriet ska radonmätning i bostäder göras med två mätburkar för att få en omfattande uppskattning av exponeringen för radon. I små bostäder kan radonmätningen göras med en mätburk. 

Mätburkarna bör placeras i utrymmena på de två lägsta bostadsvåningarna och i utrymmen där de boende tillbringar mest tid (t.ex. vardagsrum, sovrum), cirka en meter från golvet. I byggnader med bara en våning ska mätburkarna placeras på olika platser i huset. Rekommendationen är att radonmätningen utförs med 5 års mellanrum. 

Radonmätningspaketet innehåller en eller flera mätburkar, tydliga och enkla instruktioner, lufttäta returpåsar samt en returkod som används för att utan kostnad skicka burkarna till ett laboratorium för analys. Den skriftliga mätrapporten skickas till dig med post inom cirka 4 veckor efter att du returnerat mätburkarna. 

Beställa radonmätning

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen