×

Change Language

×
×

Radonmätning av jordmånen och kartläggningar av radonriskområden i hela Finland  

Vi utför radonundersökningar och utredningar av grundtillståndet

Radongasen stiger upp till markytan längs sprickor i berggrunden och porer mellan mineralkornen i jorden. Hur mycket radon som observeras på markytan beror på berggrundens och jordens luftgenomtränglighet och uranmängd. Radongasen kan förflytta sig i jordens porer och kan förflytta sig långa sträckor innan den försvagas. Radon kan sålunda uppmätas vid markytan och ovanpå en uranförekomst med känslig specialmätningsutrustning. Jordmånens radonhalt påverkar alltid byggnadssättets radonskyddssätt. 

Louhinta radon

Radonundersökningar av jordmånen på byggplatser, utvinningsplatser.  

Ympäristön radontutkimus STUK

Radon- och urankartläggningar samt grundtillståndsutredningar i naturen   

  • Radonkartläggningar på byggplatser 
  • Radonundersökningar av byggmaterial 
  • Radonundersökningar kring dagbrott 
  • Radonundersökningar på områden för hantering av marksubstans 
  • Radonexponeringsmätningar kring stenbrytningsarbetsplatser 

  

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera behovet av radonundersökning. Ring: 010 323 1000 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen