×

Change Language

×
×

Radon mätningstjänster

Radon mittauspalvelu

Suomen radonhallinta Oy är ett självständigt, riksomfattande företag som producerar radonmätningstjänster.

Vi erbjuder kompletta radonmätningstjänster för privatpersoner, samfund och företag.  Vi utför lagstiftade radonundersökningar enligt strålningslagen (592/1991) 45 § och direktiven ST 12.1 på arbetsplatser, i skolor, daghem och offentliga förvaltningars utrymmen i hela Finland.

Vi offererar radonundersökning enligt begäran till företagskedjor och sådana företag som har flera filialer.

På privatsidan omfattar våra tjänster hemmens radon snabbanalysatorhyrning samt integrerade långtidsmätningar vilka är bl.a. villkor för fastighetsförsäljning.

Radonundersökningsperioden är eldningsperioden, så säkra i tid din radonundersöknings lokala tillgång. Just nu bokas aktivt lagstadgade radonundersökningar för arbetsplatser. 

Du hittar din närmaste representant med att välja rätt distrikt på kartan.

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen