ylabanneri promo
 kundbetjaning

icon puhelin

Vi betjänar vardagar 9.00-16.00

+358 10 323 1000

icon sposti

Kontakta per epost:

forsaljning@suomenradonhallinta.fi

icon yhteys

Be oss ta kontakt eller skicka offertförfrågan:

Kontaktuppgifter och kontakt form

Suomen radonhallinta Oy:s radonmätningar och andra tjänster till ditt förfogande. Personal kunnande och rätta mätningsverktyg garanterar lyckade undersökningar och radonskyddsåtgärder.

 

1. Databaserad mätning av radonhaltigheten i realtid

mittausmenetelmatSuomen radonhallinta Oy och våra samarbetare har till sitt förfogande de nyaste mätningsmetoderna. I vårt sortiment finns bl.a. databaserade radonmätningsapparater.

Med den realtida mätningen justeras sugstyrkan och andra faktorer som har att göra med radon renoveringar.

 

 

 

2. Utredning av arbetstidens radonhaltighet

Om man i två månaders radonmätningar med radonburk märker, att radonhaltigheten övestiger åtgärdsgränsen (400 Bq / m3), kan den verkliga arbetstidens radonhaltigheten utredas med en mätningsapparat som registrerar i realtid.

alphaguard

En sådan mätning bör basera sig på en konstant mätningsperiod på sju (7) dagar. En utredning av arbetstidens radonhaltighet kostar i genomsnitt 865€ (moms. 0%) beroende på mätningens omfattning. Med mätningen utredes hur stor radonexponeringen är under arbetstiden. Med mätningen får vi också information om luftkonditioneringen. Med denna mätning kan dyra renoveringar undgås i 80% av mätningsfallen.

3. Radon snabbmätning på två dygn (48 timmar)

Snabbmätningsmetoden passar bäst privata hushåll som vill veta om tillräckligt noggranna radonhaltigheter. Vid snabbmätning är det viktigt att noga följa instruktionerna. Den uthyrbara radonmätningsapparaten är verkligen lätt att använda (skickas alltid med finska och svenska instruktioner).

radonmittausmenetelmat pikamittaus

Mätningsapparaten meddelar radonhaltigheten i enheter (Bq/m³), lika som alla andra radongränsvärden och officiella mätningsresultat i Finland. Kunden får alltid ett officiellt mätningsprotokoll som ett viktigt dokument för framtiden

Snabbmätningsresultatet är vanligtvis tillräckligt noggrant att säkra dig om hemmets radonsäkerhet.

Fyller inte rättskapacitet och är inte en lämplig mätningsmetod för radonkontrakt inom försäljning av byggnader.

Man bör aldrig påbörja större radonrenoveringar eller konstatera renoveringars framgång på basen av snabbmätning. 

 Snabbmätning är under inga omständigheter en godkänd metod för lagenliga radonundersökningar på arbetsplatser, i skolor, daghem och offentlig förvaltningar.

Det är inte förnuftigt att påbörja radonreparationer utan ordentliga mätningsapparater. Man bör alltid försäkra sig med en 2 månaders integrerande mätningsmetod. 

4. Radonmätning med en kortvarig alfaspår detektor (10 dygn)

radonmittausmenetelmat alfajalki

En kortvarig alfaspår detektor analyseras alltid i ett ackrediterat laboratorium enligt noggranna metoder. Laboratoriet prioriterar alltid denna metod. Mätningsmetoden är speciellt noggrann.

Slutrapporten kommer alltid inom 14 dygn.

Passar inte lagenliga radonundersökningar.

Är inte en lagenlig mätningsmetod.

Passar inte som radonkontrakt till försäljning av byggnader.

 

5. Radonmätning, en integrerande alfaspår detektor (2 månader)

Landauer Nordic, integrerande alfaspår detektor 2mån. En ackrediterad mätningsmetod för lagenliga radonundersökningar enligt strålningslagen (592/1991) 45 § och enligt ST 12.1. STUK godkänd (1340/09)

GODKÄNNANDE BESLUT - LÄNK (STUK, beslut 1/340/09)

radonmittausmenetelmat alfajalki pitkaaika

 

Landauer Nordic mätningsmetoden är godkänd enligt strålningsförordningen (1521/1991) 12§ för anställdas radonexponeringsmätningar samt för att avgöra bostädernas radonhaltigheters årsmedeltal enligt social- och hälsoministeriets beslut (944/1992) 3§.

 

Uppfyller alla lagens och ST-direktivernas krav om lagenlig radonutredning inom hela Finland. Radonmätningsmetoden är under speciell bevakning och godkänningsprocess.

Mätningspunkterna fotograferas och fastställs alltid vid mätningspunkten.

Mätningsrapporten kommer alltid inom en månad. Platsenliga resultat finns att få från webbtjänsten med egna inloggningsuppgifter. Resultaten sparas elektroniskt i 10 år. 

Vi utför radonundersökningar endast med godkända metoder.

logo landauernordic mod

6. Radonmätningsmetod för byggnadsmaterial (10 dygn) och (2 mån)

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder.  Utrymmen där tak, väggar och golv är av betong, producerar ung. 60-80 Bq/m³ radonhaltghet i vår levnadsomgivning. Vanligtvis stannar värden för sten baserade material under de godkända nivåerna. I praktiken är det endast möjligt att överskrida social- och hälsoministeriets gränsvärden ifall den porösa luften av jordarten och jordmassan tränger sin in i bostaden. 
Om byggnadsmaterialens strålning i Strålningssäkerhetsförordningen ST 12.2

radonmittausmenetelmat rakmateriaali

Om man i tillverkning av byggnadsmaterial har använt stenart som innehåller rikligt med uran löper man risk för radioaktiva inneluftsproblem och ökad risk att insjukna i cancer. 

Denna metod passar för mål där radonrenoveringarna inte har lyckats enligt planerna eller man tvivlar om byggnadsmaterialens radonskador. 

Radonskadorna i höghusens översta våningar är nästan alltid orsakade av byggnadsmaterialen.

Vi levererad byggnadsmaterialernas radonmätningsmetoder alltid  i minst fyra (4) stycken olika lufttäta förpackningar.

Radondetektorernas resultat analyseras alltid väldigt noggrant i ett ackrediterat laboratorium. 

 

7. Radon vattenanalys

Borrbrunnsvattnet är den största orsaken till radonrisk i hushållsvatten. Radioaktiv radongas lösgörs i inneluften vid användning av vatten. En radonskada som finns i vattnet ökar alltid strålningsexponeringen som uppfylls i rumsluften. 

radonmittausmenetelmat vesianalyysi

 

Radonaktiva ämnen fastnar i partiklar som svävar i luften och som går in i människors och djurs andningsorgan. Radon som intas med vatten orsakar en stråldos till magsäcken och i någon mån till övriga organ. Radonskadan är möjligt att avskaffas från vattnet antingen med luftning eller också aktivkolfiltrering. Båda metoder är effektiva och beslutet om rätt metod styrs av vattnets användningsmängd och radonhalt.

 

  

Vi undersöker radon vattenanalyserna alltid i ett ackrediterat laboratorium SFS-EN ISO/IEC 17025/2005. Det officiella resultatet skickas inom ung. 7 dagar.

 

8. Radonrenoverarens mätningsapparat

Den professionella radonrenoverarens verktyg som är speciellt tillverkad för planering av renoveringar och värdering av verkställningsmetoder. Mätningsapparaten hjälper med att hitta radonets färdplaner in i bostaden. Apparaten tar prover på sex (6) minuter vid undersökning av radonläckor.
Den realtida radonmätningen räknar och analyserar alfapartiklarna från den insugna luften. Apparaten meddelar värdet i den officiella enheten Bq/m3 eller PCI / l. Apparaten fungerar med elnätsanslutning och med batteri.

radonmittausmenetelmat mittalaite

Teknisk info:

Mätningsområde 0-37000 (Bq/m3) eller 0-999 (PCI / L)

Transformator och strömindikator

Laddbart NiCd batteri. Funktionstid ung. 5 timmar med batteri. 

Information: 2 x 16 LCD-screen

Dataöverföring: RS-232-port

Lufttrycksmätare, godkänd luftfuktighet 0-80%

Tyngd: ung. 5 kilo

radonmittausmenetelmat mittalaite2

 

 9. Personlig radonexponeringsmätare

Lätt mätningsapparat för kontinuerlig kontroll.

Apparatens mått: 115mm x 57mm x 32 mm. Tyngd 250 g

Batterilängd 12 dygn med en laddning.

Justerbar provtagning från en minut uppåt.

Apparaten med screen och justerbara alarm gränser.

Kan kopplas med datorn som analyserar information.

 

Vårt landsomfattande nät betjänar dig med alla mätningsmetoder. 

Verksamhets distrikt

radon renovering

Fråga mer

Kontakt formulär

Vänligen fyll i formuläret. Vi kontaktar dig snart.

Powered by BreezingForms
Go to top