ylabanneri promo
 kundbetjaning

icon puhelin

Vi betjänar vardagar 9.00-16.00

+358 10 323 1000

icon sposti

Kontakta per epost:

forsaljning@suomenradonhallinta.fi

icon yhteys

Be oss ta kontakt eller skicka offertförfrågan:

Kontaktuppgifter och kontakt form

Radon ja talousvesi

 

Radioaktiv radon är i hushållsvatten det mest skadliga ämnet då man talar om strålningsexponering

Radon som uppkommer i borrbrunnsvatten är en strålningsrisk. Radon lösgjörs i inneluften och kan orsaka risk för cancer.

 

Radon (²²²Rn) är den allmännaste orsaken till vattnets höga radioaktivitet i Finland. Det finns områden i Finland som har en naturligt hög radonhalt, så som Birkaland och i södra Finland på åsområden och i Salpausselkä. Den naturliga radioaktiviteten i den finska borrbrunnsvattnen är betydligt högre än i övriga Europa. Radon avgår som gas i inneluften med vattenanvändningen. Radonaktiva ämnen fastnar i partiklar som svävar i luften och som går in i människors och djurs andningsorgan. Radon som intas med vatten orsakar en stråldos till magsäcken och i någon mån till övriga organ. Radonskadan är möjligt att avskaffas från vattnet antingen med luftning eller aktivkolfiltrering. Båda metoder är effektiva och beslutet om rätt metod styrs av vattnets användningsmängd och radonhalt.

Radonhalten i de Finska vattenverkens nätverk är genomsnittligt 26 Bq/l och detta kan anses vara ett bra resultat. Ringbrunnarnas radonvärden är genomsnittligt dubbelt högre än de i vattenverkets nätverk.
Borrbrunnsvattnet är den största orsaken till radonrisk i hushållsvatten. I medeltal är radonhalten i de finska borrbrunnsvattnen 460 Bq/l. Ungefär 200 000 finländare använder borrbrunnsvatten i sina hushåll. Utav dem använder drygt 10 % vatten, vars radonhalt överskrider privatbrunnars maximi värde (1 000 Bq/l). En betydlig del människor exponeras strålningsskador, varav största delen ännu helt omedvetet.

En radonskada som är orsakad av borrbrunnsvattnet kan utredas bara med en mätning. Radonvärdet från en vattenmätning påverkan rumsluftens halter några tiotal procent. Det är skäl att vidta åtgärder då radonhalten överskrider 1000 Bq/l i privata brunnar.

Enligt strålningslagen (592/91) och ST-direktiven 12.3 om säkerhetsmål för radioaktivhalten i vattenverkens vatten och produktion av livsmedel får vattnets radonhalt vara högst 300 becquerel (Bq/l) i litern. Ifall vattnet innehåller även andra radioaktiva ämnen, bör radonhalten vara mindre. Det radioaktiva radon uppstår i jord- och bergämnen samt i alla sten formationer som en biprodukt då uran och torium sönderfaller.

Det är alltid vettigt att utföra en radonmätning både i en stadigvarande bostad som i en fritids bostad.

Verksamhets distrikt

radon renovering

Fråga mer

Kontakt formulär

Vänligen fyll i formuläret. Vi kontaktar dig snart.

Powered by BreezingForms
Go to top