×

Change Language

×
×

Radonmätning av vattnet och avlägsnande av radon från borrbrunnsvattnet 

 

I de områden där det finns uran i jordmånen, finns det också radon i grundvattnet. Radon är en luktfri, färglös och smaklös gas som inte går att känna. Vattnets radonhalt kan inte förutsägas utifrån vattnets uranhalt, utan radon måste fastställas särskilt med laboratorieundersökningar. Radon är en kortlivad mellanprodukt av sönderfallet av uran. Halveringstiden för sönderfallet av radon är 3,8 dagar. Radon förekommer i synnerhet i borrbrunnsvatten, men också i andra brunnar. Maxgränsen för radonhalten i det tappvatten vattenverken distribuerar är 300 Bq/l (becquerel/liter). 

Hälsofarlig radon frigörs i inomhusluften i form av gas, när man använder vatten när man till exempel duschar eller diskar. Radon som finns i vattnet avdunstar också lätt till inomhusluften när man värmer vatten. Det är alltid möjligt att avlägsna radon från vattnet med antingen luftning eller filtrering med aktivt kol. Radonborttagningsapparaterna fungerar synnerligen effektivt och valet av borttagningsmetod styrs av vattenanvändningsmängden och radonhalten. Det är möjligt att fastställa borrbrunnsvattnets radonhalt bara med en lämplig laboratorieundersökning. 

  • Radonhalten i finländskt borrbrunnsvatten är i snitt 460 Bq/l 
  • I nätvatten som är anslutet till kommunalteknik finns det i Finland under 30 Bq/l radon  
  • I Finland har man påträffat borrbrunnar där radonhalten har varit över 30 000Bq/l 

Med stöd av strålskyddslagen (592/91) och ST-direktivet 12.3 säkerhetsmål för radioaktiviteten i vattenverkens vatten och vatten som används vid framställning av livsmedel. Radonhalten i vattnet får vara högst 300 becquerel (Bq/l) per liter. Om det även finns andra radioaktiva ämnen i vattnet, bör radonhalten vara lägre än maxvärdet.  

Av oss kan du beställa en radonundersökning av borrbrunnsvatten för ett totalt pris om EUR 129. Du kan hämta en liten vattenprovsburk direkt hos oss i Vanda eller beställa den per post. Vi utför alltid radonvattenanalyserna vid ett STUK-ackrediterat laboratorium. Resultatet av laboratorieundersökningen av vattenprovet sänds till dig per post inom några dagar. Du kan beställa en radonmätning av borrbrunnen genom kundservice på 010 323 1000 eller enkelt via nätbutiken www.radontalkoot.fi 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen