×

Change Language

×
×

Radon i Finland och de övriga nordiska länderna

 

I Finland hör de strålningsdoser som orsakas av radon till de högsta i världen. Orsakerna till de problem som uppträder i byggnaderna är byggnadssätt, klimat och de geologiska förhållandena. I Finland har radonmätningsverksamheten varit mycket låg, men de nya EU-kraven som träder i kraft 2018 kommer att ändra situationen ansenligt även i Finland. 

 

I Finland är bostädernas radonhalt i snitt 96 Bq/m3

Före år 2014 har det utförts radonmätningar i ca åtta procent (8 %) av de finländska bostäderna. Årligen utförs det i Finland ca 15 000 radonmätningar, vilket är mycket lite i jämförelse med de övriga nordiska länderna.

 

I Sverige är radonhalten i bostäderna i snitt: 108 Bq/m3 

I Sverige förekommer det likartade problem, men man har nuförtiden reagerat kraftigt på dem genom att rekommendera ventilerade bottenbjälklag. I Sverige är mätningsaktiviteten också på mycket hög nivå. Årligen utförs det i Sverige ca 160 000 radonmätningar. Mätningsdokumentation är i Sverige till och med en förutsättning för bostadsköp för många. Det beviljas också stöd från samhällets sida för objekt med hög radonhalt. I Sverige är radonmätningar obligatoriska i rad- och flervåningshus.

 

 I Norge är radonhalten i bostäderna i snitt: 106 Bq/m3

I Norge är det nationella gränsvärdet 100 Bq/m³ och det beviljas stöd från samhällets sida för objekt med hög radonhalt.

 

I Danmark är radonhalten i bostäderna i snitt: 77 Bq/m3 

I Danmark är radon ett mycket mindre problem än i de övriga nordiska länderna.

 

Europa

I Tyskland är det nationella gränsvärdet för bostäder 100 Bq/m3 och den genomsnittliga radonhalten är 50 Bq/m3 

I England är radonhalten i bostäderna i snitt: 20 Bq/m3

 

Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization) ger som riktlinje maxvärdet 100 Bq/m³ för radonhalten i inomhusluft.

Radon orsakar i de nordiska länderna ca 1 300 dödsfall från lungcancer per år. 

 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen