×

Change Language

×
×

Hög radonhalt ökar ansenligt risken för lungcancer

 

Radioaktiv radongas sprids från marken till en del av de finländska hemmen och kan medföra en allvarlig hälsorisk för de boende. Det går inte möjligt att känna radonhalten i en bostad då den är en luktfri, smaklös och osynlig gas. Radonmätning är därför det enda sättet att utreda radonhalten i en bostad.

Ett flertal undersökningar har visat att radon orsakar lungcancer. Uppskattningsvis 300 personer avlider årligen i Finland av lungcancer som orsakats av radon.

Bostäder och arbetsplatser där maxvärdet 400 Bq/m3 överskrids kan finnas överallt i Finland, men områdena med högst radonrisk ligger vanligtvis i södra Finland och Birkaland. I de här områdena skulle det löna sig att mäta arbetsplatserna och de privata småhusen samt bostäderna på första våningen i flervåningshus. Det vore förnuftigt att utföra radonmätning även på andra platser i Finland, i synnerhet om en byggnad är belägen på sand- eller grusmark.

  • Exponering för hög radonhalt i inomhusluften är en stor riskfaktor för lungcancer
  • Efter rökning utgör radon den största orsaken till lungcancer med 20 % av fallen (Wikipedia)
  • I Finland insjuknar årligen över 300 personer i lungcancer av radon (STUK)
  • Man kan endast fastställa radonhalten i inomhusluften genom mätningar, det går inte att känna radon
  • Exponering för radon orsakar inte direkta symptom (EJ yrsel, hosta, snuva)
  • Radonsäker inomhusluft i bostaden höjer värdet på din bostad och är till fördel vid försäljning

keuhkosyopa

Gränsvärden för radonhalten i bostäder i Finland

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut får radonhalten i inomhusluften i en bostad inte överskrida värdet 400 Bq/m3. Bostäder som har beviljats bygglov 1.4.2004 eller senare ska planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider värdet 200 Bq/m3.

Enligt råd från Världshälsoorganisationen WHO ska maxvärdet för radonhalten i en bostad vara 100Bq/m³.

Hög radonhalt i inomhusluften ökar risken för lungcancer signifikant

Har du kontrollerat radonsäkerheten i din bostad?

 

 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen