×

Change Language

×
×

Radon Info

Radon Info

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas. Radon är ett av grundämnet radiums statusar och då det sönderfaller bildas dotternuklider. Radium är en del av uran-238:s sönderfall. Radon bildas i jord och berg, samt ständigt i sten material som en biprodukt av sönderfall av uran och torium. Radongasen och radons dotternuklider fastnar i partiklar som svävar i luften och in i människornas och djurens luftvägar. Utsättning för radon sker då partiklarna sönderfaller i lungcellerna. Rummets radonhaltighet Bq/m3 (becquerel per kubik meter) påverkar utsättningens styrka.

Ungefär hälften av den stråldos som finländarna exponeras för kommer från radon i inomhusluften. Jorden under fastigheten är den största radon källan. Strålning av lungorna ökar märkbart risken för cancer och dödsfall av lungcancer.

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen