×

Change Language

×
×

Värden som styr Suomen radonhallinta Oy:s verksamhet

Vi styrs av gemensamt och enhälligt beslutade värden som vi är stolta över.

suomen radonhallinta arvot

 

KUNDORIENTERAD – individualitet, sakkunskap, tillförlitlighet

Våra kunders behov är grunden för vår existens. Vi erbjuder tjänstepaket i enlighet med kundens behov. Vår service är kvalificerad och vår verksamhet ärlig och tilltillförlitlig. Vi säljer åt kunden bara det som kunden behöver. Kunderna bemöts opartiskt.

 

PROGRESSIV – proaktivitet, dynamik, kontinuerligt lärande

Vi sätter värde på lyhördhet och reagerar målmedvetet och snabbt på växlande situationer. Vi är öppna för nya saker och sporrar varandra till kreativitet. Vi ifrågasätter befintliga lösningar och är redo att kontinuerligt förbättra våra tillvägagångssätt. Vi bär var och en ansvar för vår egen professionella utveckling, vi delar med oss av vårt kunnande åt andra och vi sporrar varandra att lära oss nytt.

 

ANSVAR– respekt, etik, samhälle

Vi visar omsorg om människorna, samhället och vår livsmiljö. Vi gör saker ordentligt med en gång, så att man inte ska behöva göra om dem. Vi idkar regelbundet välgörenhet och gör vår insats för gemensamma angelägenheter. Vi bemöter våra arbetskamrater, samarbetspartners och konkurrenter med respekt.

 

 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen