×

Change Language

×
×

Om oss

Suomen radonhallinta Oy 

är specialist på riksomfattande radonundersökning

 

konttori

Suomen radonhallinta Oy

Administration

Företagshuset

Dickursbyvägen 68c

01300 Vanda

Tel: 010-3231000

Hemort Vanda 

Administration i Dickursby

 

yritysesittely2

Radonundersökningar till privatpersoner, samfund och företag.

Vi gör undersökningen alltid enligt överenskommelse och era önskemål.  

Suomen radonhallinta Oy förebygger med sin verksamhet medvetenhet om radon och hälsorisker som det kan orsaka. Vi har på vår hemsida försökt framföra alla giltiga lagar, förordningar och gränsvärden så tydligt som möjligt. 

Våra tjänster

Vi utför lagstiftade radonundersökningar enligt strålningslagen (592/1991) 45 § och direktiven ST 12.1 på arbetsplatser, i skolor, daghem och offentliga förvaltningars utrymmen i hela Finland.

På privatsidan omfattar våra tjänster hemmens radon snabbanalysatorhyrning samt integrerade långtidsmätningar vilka är bl.a. villkor för fastighetsförsäljning (fastighetsförsäljningens radonkontrakt)

Företaget har följande tillstånd, som tillåter verksamheten i olika förhållanden.

  • Arbetsledarrättigheter enligt strålningslagen (592/91)18§
  • Person id-kort med bild 
  • Säkerhetsutredning
  • Hygienipass
  • Arbetssäkerhetskort
  • Först hjälp och elsäkerhet

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen