×

Change Language

×
×

Ofta frågat

Fråga

I mitt hus i Lempäälä, mätte vi radonvärdet, och det var högt över det trygga gränsvärdet. Vi beställde en radonreparation och nu är radonhalten 128 Bq/m3. Jag arbetar permanent 7,5 timmar per dag i Tammerfors och jag läste på er hemsida att på min arbetsplats bör radonundersöknigen vara gjord. Ingen på jobbet verkar veta något om det. Jag är orolig för radonsäkerheten på min arbetetsstation, då min medarbetare dog i lungcancer två år sedan, och han rökte inte. Hur skulle det vara klokast att ställa frågan på följande arbetsskyddskommitté möte.

Svar

Tack vare radonreparationen fick ni inneluften nu på en säker nivå, och det radonvärdet du rapporterade kan anses vara ganska bra. Tammerfors, där din arbetsplats ligger, bör enligt strålningslagens (592/1991) 45 § radonundersökas. Verksamhetsutövaren i Tammerfors bör reda ut strålningsexponeringen av radon enligt direktiven ST 12.1. I allmänhet har verksamhetsutövarna inte uppfattat detta, för att lagen är tämligen ny. Man har mätt höga värden i Tammerfors och därmed är det berättigat att göra undersökning på området. Vi beklagar din kollegas bortgång. Efter tobaksrökning är radon näst största orsaken till lungcancer. Vi hoppas, att värden från radonundersökningen på din arbetsplats ligger under gränsvärden. Det finns många artiklar om radonundersökningsplikten i webben och tidningarna, men ofta fattas en ansvarig eller tillräcklig kännedom om uppfyllandet av lagen. Vår hemsida beskriver radoninformation omfattande, så att ditt företag kan ta vara om undersökningsplikten. Ni kan kontakta oss per telefon, epost eller med att fylla i kontaktformulären på hemsidan. Vår representant utför tjänster startande från 190eur moms. 0%. Besök också länken här under.

Fråga

Vår familj bor i egnahemshus Riihimäki och vi har hyrt en lättanvänd radon snabbmätare. Apparaten gav efter 48 timmar resultatet 382 Bq/m3. Huset är byggt  -86. Hur skall vi tyda resultatet?

Svar

Lokalt har man mätt höga radonvärden i Riihimäki trakten och det är definierat som område med radonskada. Resultatet 382 Bq/m3 som radonanalysatorn gav, ligger ännu under gränsvärdet 400 Bq/m3 för -86 byggda hus. För att minska det radioaktiva radonets skador rekommenderar vi reparationer i er fastighet. Man föredrar riksomfattande radon gränsvärdet 200 Bq/m3 för fastigheter och vi tror att det verkställs inom några år. Noggrannheten av den mätningsapparat för inneluftens radonhaltighetsmätning som du hyrt, är i europeiska mätningar bevisat sig väldigt bra. Resultatet motsvarar vanligtvis radonmätningsdoser som används för flera månaders tester. Med det 48 timmar långa mätningsresultatet säkrar ni er bra om familjens radonsäkerhet. Tack vare den goda prestationen, användes den av experter, statens institutioner och skolor i flera länder. Vi rekommenderar er att göra en ommätning efter reparationen. Som ett årsmedeltal i sovrum rekommenderar vi värden under 100 Bq/m3.

Mer information får ni på vår hemsida.

Fråga

Jag har hört att Lahtis har regionellt höga radonhaltigheter. På vilket sätt kan jag förminska inneluftens radonhaltighet i vår bostad? Jag har tänkt hyra en radon snabbmätare för att säkra mig om säkerheten.

Svar

Enklast är att säkra bostadens tillräckliga luftkonditionering och möjligtvis omjustera den. Den radonhaltiga luften tränger sig från jorden in i bostaden genom springorna i bottenbjälklaget. Det är viktigt och lönsamt att täppa till dem. Med radonreparationer försöker man hindra den porösa luftens inströmning i bostaden. Om man under byggnadstiden har installerat ett radonrörsystem kan man ta den i bruk med att koppla till den en fläkt. Fläktinstallationen lönar sig först då snabbmätningens resultat är högt. Vi erbjuder via vår lokala representant snabbmätare till hyra för 89€ inkl.moms.24 %.  Vi har också kommit med ett konsept där arbetsgivaren kan ge som gåva åt personalen en radon snabbmätning som förebygger familjens hälsa. Arbetsgivaren kan avdra kostnader och saker angår alla. Ta fram saken på din arbetsplats och kontakta oss. Vi levererar en tillräcklig mängd mätningsapparater på er arbetsplats. Var och en kan sedan i sin tur ta apparaten hem för två dygn och säkra sig om hemmets radonsäkerhet. 

Fråga

Vi håller på att bygga ett egnahemshus och vill veta hurdant radonrörsystem borde byggas under huset? Ett vilket slags rör och hur skall det monteras?  

Svar

Som system används vanligen ett dubbelskaligt rör, som i dränering. Det är skäl att bygga färdigt ett avledningsrör ända ovanför yttertaket. Konstruktions planeraren bestämmer systemet som bäst passar projektet. Noggrannare instruktioner kan upphittas i RT-instruktionskortet RT 81-10791 Radonin torjunta. I guiden finns instruktioner om systemets planering, dimensionering och installation. Installation av systemet är en säkerhetsåtgärd. I avledningsröret kopplas senare en radonborttagande fläkt, ifall värden överskrider de godkända värden. Mätningen bör göras genast under följande vinter. 

Fråga

På min arbetsplats har man mätt höga radonhalter, vad kan jag göra?

Svar

Om mätningens radonhalt är över 400 Bq/m3 där permanent arbete utförs, bör radonhalten minskas med att renovera. Efter renoveringen skall radonhalten mätas på nytt, så att man kan säkra sig om att renoveringen är lyckad.
Mer information via länkarna

Fråga

Jag jobbar som lärare i skolan, hur kan jag veta om radonhalten bör mätas på min arbetsplats?

Svar

Vi har respekt för att du sköter aktivt om elevernas och lärarnas säkerhet. Årsmedeltalets maximi värde är alltid 400 Bq/m³ i daghem, skolor och offentliga förvaltningars utrymmen, oberoende om varsel och arbetstider. Vi rekommenderar en radonundersökning även om den i er trakt inte är lagstadgad. Maximi värden gäller överallt i Finland och de är bindande för verksamhetsutövarna.

Fråga

Vi skall köpa egnahemshus i Träskända, hur kan vi veta att bostaden är radonsäker?

Svar

Träskända är kännt för att vara ett område med radon skada och därmed är det enda sättet att säkra er om en radonsäker inneluft genom att utföra en radonmätning. Vi rekommenderar er att göra ett kontrakt som gäller Fastighetsförsäljningens radon eller om ni redan har köpt huset bör ni göra en mätning med Radon snabbanalysatorn.

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen