×

Change Language

×
×

Leveransvillkor

 

Suomen Radonhallintas allmänna beställningsvillkor

BESTÄLLNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR, GÄLLER FR.O.M. 10.9 2018

Vi förbehåller oss rätten till att med unilateralt beslut och utan varsel ändra dessa avtalsvillkor. Beställningar omfattas av våra gällande avtalsvillkor som finns på Suomen radonhallinta Oy:s webbplats.

LÄS ALLTID BESTÄLLNINGSVILLKOREN NOGGRANT INNAN DU SKICKAR IN EN BESTÄLLNING.

1. Beställning

Vi säljer våra produkter till myndiga privatpersoner samt till företag och samfund i Finland.
Efter att du gjort en beställning får du en beställningsbekräftelse med e-post.

2. Leverans
Den produkt du beställt skickas med post inom cirka 7 dygn.

Suomen radonhallinta Oy ansvarar inte för förseningar eller störningar i postgången som beror på oöverkomligt hinder och inte heller för indirekta skador som kunden åsamkas av dessa.

3. Betalning
Faktura för den produkt du beställt skickas med produkten.

4. Retur
Enligt lagen har konsumenten i samband med distansförsäljning 14 dagar på sig att returnera produkten efter mottagandet. Den produkt som returneras ska vara i säljbart skick. I samband med retur ansvarar konsumenten för postkostnaderna.

5. Returanvisningar
Kontakta vår kundtjänst i förväg om du vill returnera en produkt. Då får du närmare instruktioner om hur du ska göra.

6. Behandling av personuppgifter
Suomen radonhallinta Oy:s kundregister är konfidentiellt. Inga uppgifter lämnas ut till tredje parter utanför Suomen radonhallinta Oy eller dess ägarintresseföretag.

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen