×

Change Language

×
×

Kontakta oss

Kontakt formulär

Vänligen fyll i formuläret. Vi kontaktar dig snart.

Suomen radonhallinta Oy

 

Suomen radonhallinta Oy
Örevägen 12a
01510 Vanda
Suomi, Finland 

På förhand reserverade kundavhämtningar samt avtalade möten B-byggnaden Presto i receptionen.


 

Våra kundservicemedarbetare och experter hjälper dig med radonfrågor oavsett vad det gäller.

Radonexperternas kontaktuppgifter

Jarkko Ruokonen

Radonsaneringar, expertföreläsningar och radundersökningar av brunnar

Jarkko Ruokonen

Av Strålskyddscentralen beviljad strålningsarbetsledningskompetens.

Strålskyddscentralens radonsaneringsutbildning, ingenjör YH.

Mobiltelefon: 050-3823591

Telefon: 010-3231001

E-post: jarkko.ruokonen@suomenradonhallinta.fi

https://www.linkedin.com/in/JarkkoRuokonen

Jarkko, vår specialexpert på radonmätningar och stora radonsaneringar, är YH-ingenjör.  Jarkko har av Strålskyddscentraln (STUK) godkänd strålningsarbetsledningsutbildning och gedigen erfarenhet av hälsoskydd. Han har bl.a. på begäran av social- och hälsovårdsministeriet varit med om att sammanställa ett utlåtande till den nya strålningslagen samt direktivet D2 i Finlands Byggbestämmelsesamling och Strålskyddscentralens ST-direktiv. Till hans specialkunskaper hör också att lösa utmanande inomhusluftproblem. Jarkko håller radonföreläsningar samt kurser i hela landet. Han fungerar som Suomen radonhallinta Oy:s sakkunnige i Europeiska radonföreningen och övriga internationella radonsamarbetsprojekt. Av Strålskyddscentralen utbildad (STUK) radonsaneringsexpert.

Jarmo Salmenmäki

Radonmätningar och radontjänster (Lahtistrakten och Östra Nyland)

Jarmo Salmenmäki

Byggnadsingenjör

Mobiltelefon: 050-3823603

Telefon: 010-3231003

E-post: jarmo.salmenmaki@suomenradonhallinta.fi

Jarmo har över 30 års erfarenhet från byggnadsindustrin samt gedigen sakkunskap om byggande. För Jarmo är inneluftsfrågorna bekanta sedan tidigare, så man kan faktiskt tala om ett proffs i toppklass i byggvärlden. Jarmo utför lagstadgade radonexponeringsmätningar åt arbetsplatser och den offentliga förvaltningen i Lahtistrakten och i Östra Nyland.

Arto Ruokonen

Radonmätningar och radonmätningen under arbetstid (Birkaland och Nyland)

Arto Ruokonen

Byggmästare, EM,  Strålskyddscentralen radonutbildning

Mobiltelefon: 050-4410859

Telefon: 010-3231019

E-post: arto.ruokonen@suomenradonhallinta.fi

Arto har över 40 års erfarenhet från byggnadsindustrin och stora byggnadsprojekt. Ordentliga radonkunskaper och -erfarenheter är tydliga i de dagliga sysslorna. Radonexponeringsmätningar på nästan 3 500 000m² objekt. Utbildad av strålskyddscentralen (STUK).

Marja Salmenmäki

Specialsakkunnig i EU-frågor, radonrådgivning och företagskundservice

Marja Salmenmäki

Mobiltelefon: 050-3823603

Telefon: 010-3231003

E-post: marja.salmenmaki@suomenradonhallinta.fi

Marja har sysslat med EU-frågor i ett flertal år. Hon har också gediget kunnande i byggnadsbranschen samt vidsträckt erfarenhet av import och den lagstiftning som relaterar till den. Marja ger rådgivning i radonfrågor åt företag och offentlig förvaltning.

Mikko Näppä

Radonsaneringar och mätningar av radonexponering under arbetstid

Mikko Näppä

Ingenjör i maskin- och produktionsteknik

Mobiltelefon: 050-4330523

Telefon: 010-3231074

E-post: mikko.nappa@suomenradonhallinta.fi

Mikko är till utbildningen ingenjör i maskin- och produktionsteknik. Han har också yrkesexamen inom elbranschen. Mikko jobbade med strålbehandlingsapparater när han bodde i England, vilket gav honom gedigen kunskap i både strålningsskydd och engelska. Förutom radonsaneringar utför Mikko mätningar av radonesxponering under arbetstid på arbetsplatserna. Mätningarna av radonexponering under arbetstid utförs alltid med datorbaserad mätutrustning som är godkänd av Strålskyddscentralen (STUK).

Jarkko Heinikari

Underhåll och installation av radonsaneringsapparatur

Jarkko Heinikari

Proffs i radonsaneringsarbeten och diamantborrningsarbeten. Gedigen erfarenhet från byggnadsbranschen garanterar det bästa slutresultatet.

jarkko.heinikari@suomenradonhallinta.fi

(Samtal via växeln 010-3231000)

Arto Ketolainen

Radonexponeringsmätningar (östra Finland och Norra Karelen)

Arto Ketolainen

Byggmästare

VTT-certifieringar av ett flertal specialundersökningar

(Samtal via växeln 010-3231000)

Arto betjänar hela Norra Karelens område vad gäller radonexponeringsmätningar. Han har 25 års erfarenhet av byggande samt åratals erfarenhet av att leda stora byggprojekt. Arto levererar radonmätinstrument till hela Norra Karelens område samt utför i området lagstadgade radonexponeringsmätningar samt radonundersökningar åt privatkunder.

Petri Pietarinen

Radonmätningar och radonmätningen under arbetstid

Petri Pietarinen

Samtal via växeln: 010-3231000

petri.pietarinen@suomenradonhallinta.fi  

Petri studerar för närvarande till tradenom i företagsekonomi med flerformsstudier vid sidan av arbetet. Han har genomfört VVS-montörsutbildning vid yrkesinstitutet Pohjois-Karjalan Ammattiopisto. Petris motto är att få arbetena utförda högklassigt och med yrkesskicklighet. Den mångsidiga erfarenheten utgör en stark grund för hans arbete i vårt mångsidiga team.

Jussi Tenkula

Underhåll och installation av radonsaneringsapparatur

Jussi Tenkula
Ardi Kuslap

Radonexponeringsmätningar i Estland

Ardi Kuslap
Assi Kaukas

Assi Kaukas
Tanja Ruokonen

Tanja Ruokonen

Radonsaneringar med alla radonsaneringsmetoder i hela Finland

Uponor radonkaivo Kepe

 

Vår erfarna och utbildade radonsaneringspersonal utför radonsaneringsarbeten i hela Finland.

Radonbrunnar, radonsugar, sockelsugpunkter mm. Vi utför alltid radonsaneringarna med de metoder som är bäst lämpade för objektet. Du får alla arbeten i branschen från samma partner. Läs mer om radonsaneringsutrustningen www.radonway.fi


 

Suomen radonhallinta Oy faktureringsuppgifter:

Elektronisk nätfakturering: 

Du kan ladda ned vår elektroniska nätfaktureringsanvisning här (pdf)

Vårt företags uppgifter    
Namn Org-nummer Nätfaktureringsadress
Suomen radonhallinta Oy FI25540839 003725540839
Operatörsuppgifter    
Operatör Operatör-id  
Maventa Oy 003721291126  
Operatör-id vid sändning från banknät: DABAFIHH  

 


Pappersfakturor:

Om ni inte kan sända nätfakturor, ber vi er sända köpfakturor på papper till adressen:
Suomen radonhallinta Oy
Örevägen 12 A
01510 Vanda
Finland

 

Fakturor per e-post:

Ni kan också sända fakturer i PDF-format per e-post med de ovannämnda anvisningarna samt enligt följande krav.

  • Fakturorna sänds som bifogade filer till e-posten
  • En faktura per fil som innehåller en fakturas alla sidor
  • Många fakturor kan sändas i ett e-postmeddelande. Alla filer ska ha eget namn
  • En e-post får maximalt vara 10Mb
  • PDF-filerna ska vara äkta PDF-dokument version 1.3 eller senare
  • PDF-filerna får inte vara låsta eller skyddade med lösenord
  • Dokumentets yttermått får vara maximalt 210 x 279 mm
  • Bilagans namn får inte innehålla andra än vanliga tecken, a-z, A-Z, 0-9.

Du kan sända fakturor per e-post till oss:
asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Suomen radonhallinta Oy, bankförbindelse:
Nordea IBAN: FI50 1400 3000 1203 35 
BIC: NDEAFIHH 

 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen