ylabanneri promo
 kundbetjaning

icon puhelin

Vi betjänar vardagar 9.00-16.00

+358 10 323 1000

icon sposti

Kontakta per epost:

forsaljning@suomenradonhallinta.fi

icon yhteys

Be oss ta kontakt eller skicka offertförfrågan:

Kontaktuppgifter och kontakt form

Kiinteistökauppa ja radon

 

Radonhalten i bostäder, vars byggnadstillstånd är beviljat 1.11.1992 eller senare, får inte överskrida det årliga medeltalet 200 (Bq/m³).

Det årliga medeltalet för radonhalten får i äldre hus vara högst 400 Bq/m³. Ett strängare radonvärde (200 Bq/m³) förbereds även för äldre hus.

 Bostäder, vars byggnadstillstånd är beviljat 1.4.2004 eller senare.

Enligt den Finska lagstiftningen om byggande bör bostäderna byggas så, att inneluftens radonhaltens årliga medeltal inte överskrider värdet (200 Bq/m³). Om maximivärden överskrids anses det som ett byggnadsfel som bör repareras.

 

kiinteistokauppa radon300Ett radonkontrakt som blir allt allmännare inom bostadsförsäljning, säkrar köparen om besparingar på extra kostnader som radering av radon skulle annars åstadkomma. Dessa kostnader förpliktar efteråt inte försäljaren utan radonkontraktet. För att undvika oklarheter är bra att göra kontraktet innan försäljning. Det är alltid trevligare att flytta in i nytt hem då man säkert vet, att inneluften inte innehåller risk för strålning.

  

 

 

Tolkning av radonkontraktets resultat.

Social- och hälsoministeriets beslut om inneluftens maximi radonhalt i bostäder enligt strålningslagen (592/91) 48 §, daterad 1.11.1992.

Försäljarens ersättningsplikt som beskrivs i radonkontraktet, tillämpas enligt lagen och bostadshälsoguiden. Då inneluftens radonhalt i bostaden överskrider det vägledande värdet mer än tjugo (20) procent, anser man då att det årliga medeltalet överskrider social- och hälsoministeriets beslut  (994/92) om maximivärdet. 

Bostadens byggnadstillstånd 1.11.1992 eller nyare.

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 240 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 200 Bq/m3.

Bostadens byggnadstillstånd 31.10.1992 eller äldre.

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 480 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 400 Bq/m3.

 

 

Verksamhets distrikt

radon renovering

Fråga mer

Kontakt formulär

Vänligen fyll i formuläret. Vi kontaktar dig snart.

Powered by BreezingForms
Go to top