×

Change Language

×
×

Är du i färd med att köpa bostad? Är mitt nya hem säkert med avseende på radon?

Kiinteistökauppa ja radon

En försiktig bostadsköpare säkerställer alltid hemmets radonfråga

Krav på radonmätning blir allt vanligare i samband med bostadsköp i Finland. En radonmätning är för säljaren ett papper som är värt pengar, när även radonfrågan är hanterad i ett objekt. För köparen garanterar tn radonmätning ett säkert och hälsosamt hem utan framtida extrakostnader. Det är alltid bra att göra radonmätningar eller ingå ett radonavtal innan en bostadsaffär, så att det inte uppstår överraskningar eller extrakostnader för köparen. Vid en bostadsaffär ska säljaren alltid meddela köparen om det har utförts radonmätningar i objektet. 

 

Gränsvärden för radonhalterna i bostäder:

Bostäder vilkas bygglov har beviljats 1.4.2004 -> eller senare:
Enligt Finlands byggbestämmelsesamling ska bostäder byggas så att årsmedeltalet (200 Bq/m³) för radonhalten i inomhusluften inte överskrids.  Överskridning av radonhalten anses vara byggnadsfel och byggaren har reparationsskyldighet. God inomhusluftsklass (2008), förutsätter att radonhalten är lägre än (100 Bq/m³).

Bostadens bygglov 1.11.1992 - 1.4.2004 (den rekommendation som då var i kraft):
När radonhalten i en 2 mån. integrerande radonmätning som utförts under perioden 1.11- 30.4. är över 240 Bq/m3 anses det att årsmedelvärdet överskrider 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Bostadens bygglov 31.10.1992 -> eller tidigare:
När radonhalten i en 2 mån. integrerande radonmätning som utförts under perioden 1.11- 30.4. är över 480 Bq/m3 anses det att årsmedelvärdet överskrider 400 Bq/m3 som årsmedelvärde.

 

Vi erbjuder service i radonfrågor vid en bostadsaffär till såväl bostadens säljare som köpare och hjälper bostadsförmedlare avseende alla radonrelaterade behov i hela Finland.

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen