×

Change Language

×
×

Rakentaminen ja radonin huomioiminen

radon_rakentaminen

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, että tiloissa saavutetaan mahdollisimman alhainen radonpitoisuus (ALARA). Korkea radonpitoisuus tulkitaan rakennusvirheeksi ja se on merkittävä keuhkosyövän riskitekijä.

 

Radon tulee huomioida aina rakentaessa uutta tai korjatessa vanhaa

Rakennuspaikka ja rakenneratkaisut ovat merkittävässä roolissa ihmisiin kohdistuvan radonaltistuksen kannalta. Rakennuksen perustusten alle tehtävät paksut soratäytöt voivat kasvattaa myös radonturvalliselle maaperälle rakennettavan kiinteistön sisäilman radonpitoisuuden yli enimmäisarvon. Radonturvalliset rakenneratkaisut ovat aina kannattavammat, kuin rakennuspaikan maaperän radontutkimus. Asianmukainen suunnittelu ja radontorjunta on syytä tehdä kaikkialla Suomessa. Rakennus on mahdollista rakentaa aina radonturvalliseksi korkean radonpitoisuuden alueelle, sekä täyttömaalle. Rakennesuunnittelijan tulee esittää aina kohdekohtaiset rakenneratkaisut radontorjuntaan.

Radonpitoisuuteen vaikuttaa osaltaan rakennuksen perustamistapa. Yleisin perustamistapa Suomessa on maanvarainen laatta ja se vaatii aina erityistoimia radonin kulkeutumisen estämiseksi. Toimenpiteitä ovat mm. perustusten oikeaoppinen tiivistäminen ja radonkatko, sekä lattian kapillaarikatkoon asennettava radonputkisto. Oikein toteutettuun radonputkitukseen on aina liitettävissä myös radonin poistoa tehostava radonimuri. Radonimurin oikea virtaus tulee säätää käyttöönotossa aina asianmukaisin mittalaittein.

Tuulettuva alapohja on tyypillisesti radonturvallinen ratkaisu, mutta ei ainoa ja oikea.

Huolimattomasti toteutettu radontorjunta ylittää riskialueilla tyypillisesti radonpitoisuuksien enimmäisarvot. Uuden rakennuksen radonpitoisuus on järkevää mitata valmistumisen jälkeen heti seuraavana talvena.

Klikkaamalla TÄSTÄ voit tilata radonmittaukset helposti kotiisi.

Rakentamiseen liittyvät  radonmääräykset:

  • Ympäristöministeriö. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet. 2012 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2.
  • Ympäristöministeriö. Pohjarakenteet, Määräykset ja ohjeet. 2004. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa B3 radonturvallinen rakennustapa.
  • Radonturvallinen perustus. Rakennustieto Oy, radonin torjunta. RT ohjekortti RT 81-11099, LVI 37-10513, KH 27-00510.

Lue lisää:

 

1.4.2004 jälkeen rakennetun rakennuksen radonpitoisuus saa olla vuosikeskiarvona enintään 200 Bq/m3. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ylitys tulkitaan rakennusvirheeksi ja kohteessa on ryhdyttävä radonpitoisuutta alentaviin toimenpiteisiin.

 

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu