×

Change Language

×
×

Maaperän radonmittaus ja radonriskialuekartoitukset koko Suomessa  

 

Suoritamme radontutkimukset ja perustilaselvitykset erikoistutkimuslaitteistoilla

Radonkaasu nousee maanpintaan kallion rakoja ja maaperän mineraalirakeiden välisiä huokosia pitkin. Kallion ja maaperän ilman läpäisevyydestä ja uraaninmäärästä riippuu se, kuinka paljon radonia havaitaan maanpinnalla. Radonkaasu kykenee liikkumaan maaperän huokosissa ja se pystyy liikkumaan pitkiäkin matkoja ennen heikentymistään. Radonia voidaan näin mitata maanpinnalta, ja uraaniesiintymän päältä herkillä erikoismittalaitteilla. Maaperän radonpitoisuus vaikuttaa aina rakennustavan radonsuojaustapoihin. 

Louhinta radon

Maaperän radontutkimukset rakennuspaikoille, louhintapaikoilla. 

Ympäristön radontutkimus STUK

Radon ja uraanikartoitukset, sekä perustilaselvitykset luonnossa  

  • Radonkartoitukset rakennuspaikoille 
  • Rakennusmateriaalien radontutkimukset 
  • Radontutkimukset avolouhosten ympäristössä 
  • Radontutkimukset maa-ainesten käsittelyalueilla 
  • Radonaltistusmittaukset louhintatyömaiden ympäristössä 
 

Onko sinulla radontutkimustarve, keskustelemme mielellämme lisää. Soita: 010 323 1000 

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu