×

Change Language

×
×

Radonmittaus vedestä ja radonin poisto porakaivovedestä 

 

Alueilla, joilla maaperässä on uraania, löytyy pohjavedessä myös radonia. Radon on hajuton, väritön ja mauton kaasu, jota ei ole mahdollista aistia. Veden radonpitoisuutta ei voi ennustaa veden uraanipitoisuuden perusteella vaan radon on määritettävä erikseen laboratoriotutkimuksin. Radon on yksi uraanin hajoamisen lyhytikäinen välituote. Radonin hajoamisen puoliintumisaika on 3.8 päivää. Radonia esiintyy erityisesti porakaivovesissä, mutta myös muissa kaivoissa. Radonin enimmäispitoisuusraja vesilaitosten jakamalle talousvedelle on 300Bq/l (becquerel / litra). 

Terveydelle haitallinen radon vapautuu sisäilmaan kaasuna, kun vettä käytetään mm suihkussa tai astianpesussa. Vedessä oleva radon haihtuu myös helposti huoneilmaan vettä lämmitettäessä. Vedestä on aina mahdollista poistaa radon joko ilmastamalla tai aktiivihiilisuodatuksella. Radonpoistolaitteistot toimivat erittäin tehokkaasti ja puhdistusmenetelmän valintaa ohjaa vedenkäytön määrä ja radonpitoisuus. Porakaivoveden radonpitoisuus on mahdollista selvittää vain asianmukaisella laboratoriotutkimuksella.  

  • Suomen porakaivovesien radonpitoisuus on keskimäärin 460 Bq/l 
  • Kunnallistekniikkaan liitetyssä verkostovedessä radonia on Suomessa alle 30Bq/l  
  • Suomessa on tavattu porakaivoja, joiden radonpitoisuus on ollut yli 30 000Bq/l 

Säteilylain (859/2018) nojalla ja ST-ohjeen 12.3 mukaan turvallisuustavoitteet vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden radioaktiivisuudelle. Radonpitoisuus vedessä saa olla korkeintaan 300 becquerelia (Bq/l) litrassa. Mikäli vedessä on muitakin radioaktiivisia aineita, radonpitoisuuden pitää olla enimmäisarvoa pienempi.   

Voit tilata meiltä porakaivoveden radontutkimuksen kokonaishintaan 129€. Pienen vesinäytepurkin voit hakea meiltä suoraan Vantaalta tai voit tilata sen postilla. Tutkimme radonvesianalyysit aina Stuk akkreditoidussa laboratoriossa. Vesinäytteen laboratoriotutkimustulos toimitetaan sinulle postilla keskimäärin 3 vuorokaudessa (max 10vrk). Porakaivon radonmittauksen voit tilata asiakaspalvelusta 010 323 1000 tai voit hankkia sen helposti verkkokaupasta www.radontalkoot.fi . 

 

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu