×

Change Language

×
×

Radonriskialueilla työpaikkojen radonmittaukset ovat pakollisia

 

Laki radonselvityksestä

 

Lakisääteiset radonmittaukset kuuluvat aina toiminnanharjoittajalle

 

Toiminnanharjoittaja= Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö, laitos, muu työnantaja tai elinkeinonharjoittaja. Kun toiminnanharjoittaja on muu kuin fyysinen henkilö (esim. osakeyhtiö, säätiö tai kunta), toiminnasta kokonaisuutena vastaa se, jolla on ylin päätösvalta organisaatiossa.

 

Radonmittaus vaatimukset antaa Säteilyturvakeskus

Työpaikkojen radonpitoisuudelle on asetettu raja-arvot säteilylaissa (859/2018). Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Tätä toimenpidearvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin. Tilat, joissa työskennellään vähintään 20 tuntia vuodessa (= noin 6 minuuttia päivässä), tulee mitata. Radonmittaus ei yleensä ole tarpeen rakennuksen toisessa tai ylemmissä kerroksissa sijaitsevilla työpaikoilla. Näissä tiloissa radonpitoisuudet ovat yleensä pieniä. Työpaikkojen radonia koskevat tarkemmat ohjeet ja vaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen dokumentissa ST12.1 / 2.2.2011. Toimenpidearvon ylitys on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen työpaikkojen radonvalvontaa hoitavalle viranomaisyksikölle, jossa Suomen radonhallinta Oy asiantuntijat ovat vahvasti tukenasi.

 

Radonmittaukset ovat pakollisia tietyillä alueilla Suomessa

Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuudet, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä. Säteilyturvakeskus (STUK) ylläpitää luetteloa kunnista, joissa radonmittaus pakollista. Nämä kunnat on esitetty myös kartassa.

Kyseisten kuntien lisäksi radonpitoisuus on mitattava työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla koko maassa. Radonpitoisuus on mitattava myös kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi. Lähde (STUK)

 

Työpaikan radonmittaukset vaivattomasti kuntoon koko Suomessa

 

Työpaikan radonmittaukset STUK

1.  Soita 010 323 1000, niin laitetaan radonasiat kuntoon

2.  Toimitamme radonmittauksista viranomaishyväksytyt dokumentit.

3.  Kohonneista radonpitoisuuksista suoritamme yhdessä viranomaisilmoitukset.

4.  Tehdään toimenpiteet hallitusti, kustannustehokkaasti ja viranomaishyväksytysti

 

HUOM! Radonpitoisuuden mittaus on syytä uusia, jos työpaikassa on tehty isompia remontteja, joissa tilojen ilmanvaihtoa on oleellisesti muutettu tai jos lattiarakenteita on jouduttu avaamaan esimerkiksi vesivahingon yhteydessä. Mittaus on myös syytä tehdä uudelleen, jos edellisestä mittauksesta on pitkä aika (yli kymmenen vuotta) ja edellinen mittaustulos on ollut yli 300 Bq/m³. Lähde (STUK)

Radonmittaukset tulee suorittaa Säteilylain 859/2018 mukaisesti korkeilla radonriski alueilla. Radonmittausvaatimus koskee työpaikat, julkiset tilat, koulut, päiväkodit, sairaalat, hoitolaitokset, asemarakennukset, kirjastot, perhepäivähoitajat, seurakuntatilat sekä liikunta-, kerho- ja muut harrastetilat.

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetusta säteilyaltistuksen selvittämisestä. Työpaikkojen radonmittauksia valvoo aluehallintovirasto, työsuojeluhallinto, sekä Stuk. Radonmittaukset tulee olla voimassa myös laatuauditointien yhteydessä. Työpaikoilla radonaltistusmittaukset ovat aina osa työsuojelua ja ne antavat turvaa työntekijälle, sekä toiminnanharjoittajalle.

 

 

 

 

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu