×

Change Language

×
×

Asunnon korkea radonpitoisuus aiheuttaa ylimääräisen terveysriskin

Asunnonradon

Oletko sinä varmistanut asuntosi radonturvallisuuden?

Radioaktiivinen radonkaasu kulkeutuu maaperästä osaan suomalaisista kodeista ja aiheuttaa asukkaille pitkänaikavälin altistuksella vakavan terveysriskin. Asunnon radonpitoisuutta ei ole mahdollista aistia, sillä se on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu.

Lue lisää kodin virallisen ja helpon radontutkimuksen tilaamisesta...

 

Radonmittaukset on hyvä suorittaa kaikilla korkean radonriskin alueilla. Radonmittaus on järkevää myös muualla Suomessa, etenkin jos rakennus sijaitsee hiekka- tai soramaalla. Terveydelle haitallinen radonaltistus syntyy aina, mikäli oleskellaan korkean radonpitoisuuden tiloissa. Radonin vaikutukset eivät ole välittömiä vaan terveysongelmat tulevat usein vasta vuosien kuluttua. Terveydelle haitalliset prosessit syntyvät tyypillisesti keuhkoissa, joissa radonista muodostuva voimakas radioaktiivinen alfasäteily kykenee vaurioittamaan ihmisen herkimpiä keuhkosolukoita. 

 

Lukuisien tukimuksien peruteella on radonin on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää. Sen aiheuttamaan keuhkosyöpään menehtyy Suomessa vuosittain arviolta 300-500 ihmistä. Radonille altistumisen uskotaan olevan osallisena myös lasten ja nuorten leukemia tapauksissa.

 

Maailman Terveysjärjestö, WHO ohjeistaa asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvoksi 100Bq/m3.

 

Mikäli kaipaat apua radonmittauksen suorittamisessa tai tutkimuspakettien hankinnassa, Soita 010-3231000

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu