×

Change Language

×
×

Radonmittauksista ja radonkorjauksista kysyttyä

Alla meille esitettyjä kysymyksiä radonista.

 

Kysymys

Kotonamme Kouvolassa mittasimme yli 1500Bq/m3 radonpitoisuuksia. Miten saamme pienennettyä terveysriskiä?

Vastaus:

Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan radonimurit ja radonkaivot ovat tehokkaimpia tapoja poistaa sisäilman radonongelmat. Radonkorjaustekniikan valinnan ratkaisee aina rakennustapa ja maaperä. Voit soittaa meille, niin arvioidaan yhdessä sinulle järkevin radonsaneeraustapa. Suoritamme radonkorjauksia kaikilla markkinoilla olevilla ratkaisuilla koko Suomessa.

Lue lisää radonkorjauksesta tästä.

 

Kysymys

Mista voisin hankkia kodin radonmittauksen? Asun Lahdessa omakotitalossa.

Vastaus:

Radonmittausten hankkimiseen on useampia vaihtoehtoja. Radonmittauspurkit voi hankkia helposti tästä tai www.pohjolanradontutkimus.fi verkkokaupasta. Asunnon mittaukseen suosittelemme aina ensisijaisti radonpurkkimittauksia. 

 

Kysymys

Teimme radonmittauksen Lempäälässä sijaitsevassa kodissamme. Radonin raja-arvot ylittyivät reilusti. Teetimme asuntoon radonkorjauksen ja nyt asuntomme radonpitoisuudeksi mitattiin 62 Bq/m3. Työpaikallani minua huolettaa työpisteeni radonturvallisuus, sillä työkaveri menehtyi keuhkosyöpään 2 vuotta sitten eikä edes tupakoinut. Miten olisi järkevintä kysyä asiasta seuraavassa työsuojelutoimikunnan kokouksessa.

Vastaus:

Radonkorjauksella saitte kotinne sisäilman turvalliselle tasolle ja ilmoittamaasi radonpitoisuutta voidaan pitää erittäin hyvänä. Tampereella oleva vakituinen työpaikkasi kuluu säteilylain (859/2018) perusteella radonselvitettäväksi, jolloin mittaukset ovat pakollisia. Tampereella olevan toiminnanharjoittajan on selvitettävä radonista aiheutuva säteilyaltistus ST 12.1 mukaisesti. Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja.

Lue lisää työpaikkojen lakisääteisistä radonmittauksista tästä.

 

Kysymys

Mittasimme asunnossamme yli tuhannen radonpitoisuuksia. Kohde sijaitsee louhitulla kalliolla Kotkassa. Luin että radonkaivolla saisi radonpitoisuuksia laskemaan. 

Vastaus:

Alueellisesti Kotka ja sen ympäristö on korkean riskin radonaluetta. Radonkaivo toimii vain hyvin karkeilla maaperillä, mutta pakettiratkaisuna sitä ei voida tarjota kaikkiin radonkorjauskohteisiin. Mikäli teillä on kalliota louhittu, niin uskoakseni että kauhean syvää "kaivoa" ei ole edes mahdollista maahan toteuttaa. Radonin poistoon löytyy tänä päivänä erittäin tehokkaita järjestelmiä, joilla radonpitoisuudet voidaan poistaa vähintäänkin radonkaivon veroisesti.

Radonpoistolaitteistoista voit lukea lisää tästä.

 

Kysymys

Olemme suorittamassa työpaikallamme Kajaanissa lain edellyttämää radonmittausta. Olen itse työsuojelupäällikkönä kyseisessä työpaikassa. Palaverissa innokas työnjohtajamme kertoi mittauksen olevan helppo tehdä itsekin. Onko asia tosiaan niin että voimme tehdä mittaukset itsekin?

Vastaus:

Hei, radonaltistusselvityksiä koskettaa säteilylaki, säteilyasetukset ja ST-ohjeet. Edellä mainittuihin asiakirjoihin perehtymällä on radonselvitys mahdollista suorittaa myös omatoimisesti.

Suorittamme lain edellyttämät radonmittaukset koko Suomeessa, jolloin voit olla työsuojelupäällikkönä varma edustavista ja hyväksyttävistä mittauksista. Dokumentoimme, kiinnitämme ja kuvaamme jokaisen mittauspisteemme, jonka toteutamme. Palvelusuorituksemme hinta kaikkialle Suomeen syntyy aina mittauspisteiden määrän perusteella. Tarvittaessa meiltä löytyy kaikki apu radonasioissa. Valtaosissa työpaikoista radonmittaukset toteuttaa ulkopuoliset asiantuntijat.

 

Kysymys

Perheemme asuu Riihimäellä omakotitalossa ja meillä oli Ramon 2.2 radonmittari lainassa. Mittalaite ilmoitti 48 tunnin kuluttua tulokseksi 382 Bq/m3. Asuntomme on rakennettu vuonna -86. Miten suhtautua tulokseen?

Vastaus:

Ramon 2.2 radonmittari on monessa tapauksessa varsin käyttökelpoinen, mutta siinä saattaa esiintyä myös merkittäviä virheitä mittaushetkestä riippuen. Alueellisesti Riihimäellä on mitattu korkeita radonarvoja ja se on määritelty radonhaitta-alueeksi. Radonmittarin lyhyt mittausaika (48h) ei täytä Sosiaali ja Terveysministeriön asettamia vaatimuksia, joten suosittelenkin tekemään viralliset radonmittaukset kodissanne.

Lue lisää virallisesta asunnon radonmittauksesta tästä.

 

Kysymys

Olen kuullut että alueellisesti Lahdessa on korkeat radonpitoisuudet. Millä keinoin saan pienennettyä asuntomme mahdollista sisäilman radonpitoisuutta? Ajattelin vuokrata toimenpiteiden jälkeen vielä radonpikamittarin, jolla varmistan turvallisuuden.

Vastaus:

Radonkorjaaminen on hyvä arvioida aina kohdekohtaisesti ja näkemättä emme voi antaa kuin yleisohjeita. Radonpitoinen huokosilma tunkeutuu tyypillisesti maaperästä asuntoon alapohjassa olevien rakojen kautta, joten niiden huolellinen tiivistäminen kannattaa. Radonkorjausmenetelmillä pyritään aina estämään huokosilman virtaus sisätiloihin. Radonputkiston toimintaa voidaan tehostaa kytkemällä siihen poistopuhallin, mikäli putkitus on laitettu kohteeseen rakennusvaiheessa. Ennen korjauksia tulisi käytössä olla kunnolliset lähtötiedot.

 

Kysymys

Olemme rakentamassa omakotitaloa ja haluaisimme tietää, minkälainen radonputkitus pitäisi tehdä talon alle? Mitä putkea ja miten se laitetaan sinne?

Vastaus:

Putkistona käytetään tyypillisesti samaa tuplakuorista putkea, kuin salaojissa. Putkistolle on syytä rakentaa valmiiksi myös poistokanava vesikaton yläpuolelle saakka. Rakennesuunnittelija määrittää kohteeseenne soveltuvimman menetelmän. Tarkemmat ohjeet löydätte Radonin torjunta, RT-ohjekortti RT 81-10791. Oppaassa on neuvottu putkiston suunnittelu, mitoitus ja asennus. Poistokanavaan kytketään myöhemmin radonpoistoimuri, mikäli arvot ovat korkeita. Radonmittaus kannattaa suorittaa heti seuraavana talvena. Muistakaa säätää myös imurin virtaama oikeaksi, energian ja radoninpoiston vuoksi.

Lue lisää rakentamisesta ja radonista tästä.

 

Kysymys

Työpaikallani on mitattu korkeita radonpitoisuuksia, mitä teen?

Vastaus:

Aluksi sinun kannattaa varmistaa että kohonneesta radonpitoisuudesta on suoritettu ilmoitukset Säteilyturvakeskukselle (STUK). Mikäli mitattu radonpitoisuus on yli 400 Bq/m3 säännöllisessä työssä, tulee radonpitoisuutta pienentää korjaustoimenpitein. Korjausten jälkeen radonpitoisuus tulee mitata uudestaan, jotta voidaan varmistua, että tehdyt korjaukset ovat onnistuneet. Mikäli radonpitoisuutta ei ole mahdollista laskea, ei työskentelyä ole kuitenkaan sallittua jatkaa määrättyä enemmin.Työpaikoilla riittää tyypillisesti työaikaisen radonmittauksen suorittaminen, jolla voidaan esitää Säteilyturvaviranomaiselle altistukset raja-arvot alittaviksi.

 

Kysymys

Työskentelen opettajana koulussa, mistä tiedän pitääkö radonpitoisuus mitata työpaikallani?

Vastaus:

Päiväkodeissa, kouluissa ja julkishallinnollisissa tiloissa vuosikeskiarvon enimmäisarvo on aina 400 Bq/m³, riippumatta oleskelu ja työajoista. Radonaltistusselvitykset on suoritettava lukuisissa kaupungeissa lakisääteisesti Suomessa ja suosittelemme tekemään radonselvityksen, vaikka se ei olisikaan vielä alueellanne pakollinen. Radonin enimmäisarvot on voimassa kaikkialla Suomessa ja ne ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Toiminnan harjoittajan tulee varmistaa aina arvojen olevan alle 400 Bq/m³. Tyypillisesti kouluissa on kellareita, joten niissä mittaukset tulee olla aina suoritettuna.

Lue lisää työpaikkojen lakisääteisistä radonmittauksista tästä.

 

Kysymys

Olemme ostamassa omakotitaloa Järvenpäästä, mistä tiedämme että asunnossa ei ole radonongelmaa?

Vastaus:

Järvenpää on radonriskialuetta sekä koko Keski-Uusimaa. Radonpitoisuudet voi selvitää ainoastaan mittaamalla. Suosittelemme Kiinteistökaupan radonsopimuksen tekemistä tai mikäli kauppa on jo syntynyt niin vähintäänkin pikaista radonmittausta. Radonista on lukuisia riitatilanteita kiinteistökaupoissa, joten kannattaakin suhtautua terveyshaittaan vakavasti.

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu