×

Change Language

×
×

Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen radonhallinta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojasta vastaava henkilö

Suomen radonhallinta Oy

Y-tunnus 2554083-9

Äyritie 12a
01510 Vantaa
010 323 1000
asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Suomen radonhallinta Oy:n tietosuojasta vastaava henkilö:

Petri Pietarinen,  petri.pietarinen@suomenradonhallinta.fi

2.Rekisterin nimi

Suomen radonhallinta Oy, asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen radonhallinta Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely radonmittaus, analysointi laboratorio palveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustulostoimintaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi/ Yritys
  • Henkilö/ Y-tunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Kotiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Kohteen radonmittaustulokset

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan: –Asiakkaiden oman ilmoituksen perusteella, palvelun suorittamisen yhteydessä, kohdetta koskevat huoltoraportit asentajilta ja/tai radonlaboratoriolta

5.1 Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

5.1.1 Google Analytics

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

Lisätietoja: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.1.2 Google Adwords

Sivustolla on käytössä Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Nämä tiedot eivät mahdollista henkilöiden tunnistamista.

Lisätietoja: https://services.google.com/sitestats/fi.html

5.1.3 Leadoo Marketing Technologies

Käytämme sivustollamme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat-keskusteluiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen.

Lisätietoja: https://leadoo.com/privacy-policy/

5.1.4 Routa Re-Marketing (Uudelleenmarkkinointi)

Sivustoistamme on käytössä tarjoama uudelleenmarkkinointipalvelu. Routa Re-Marketing voi käynnistää käyttäjälle mainoksia, sivustolla käynnin perusteella. Evästeiden avulla voidaan käyttäjälle mainostaa hänen jo vierailemien sivujen sisältöä.

Lisätietoja: https://www.markkinointirouta.fi/yritys/tietosuoja

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa välttämättömimmät tiedot laboratoriopalveluita tuottaville sopimuskumppanille ja radonmittaus tulokset ainoastaan postinumeroperusteisesti. Suomen radonhallinta Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai tietojen säilytyksen määrä-ajan loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Suomen radonhallinta Oy:n ja Radonova Ab:n tietoverkossa. Laitteistot joilla rekisterit sijaitsevat ovat suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse Suomen radonhallinta Oy:lle.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: Suomen radonhallinta Oy, Äyritie 12a , 01510 Vantaa tai asiakaspalvelu@suomeradonhallinta.fi. Tarkastuspyynnöt käsitellään viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta.

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu