×

Change Language

×
×

Radoonianalüüsi tulemuste tõlgendamine

 

Radooni tasemed ruumides, kuhu paigutatakse mõõtedetektorid, määratakse Soome kiirgus- ja tuumaohutusameti poolt heaks kiidetud katselaboris, lähtudes mõõtedetektorite tulemustest. Tulemused on usaldusväärsed tingimusel, et esitatud teave on õige ja mõõtedetektorid on paigutatud vastavalt juhistele. Radooni sisaldus testitud ruumides, mis on registreeritud konkreetse mõõtmisperioodi jooksul, esitatakse lisatud tulemuste lehel.

 

Kui radooni tase ületab 300Bq/m3

On soovitatav, et vara omanik või elamuühistu võtaks viivitamatult meetmed ohtlike radoongaaside hulga vähendamiseks. Sellistes rajatistes ületavad radooni tasemed siseõhu piirväärtuse, mis on kehtestatud sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi määrusega (944/92).

Ametiasutusi tuleb kirjalikult teavitada radoonikontsentratsioonidest, mis ületavad 300 Bq/m3 töökohtades.

 

Kui radooni tase ületab 200 Bq/m3

Radooni tasemeid, mis ületavad 200 bq/m3, võib pidada ehitusdefektiks korterites, mis on valminud 2004. aastal ja hiljem, mistõttu tuleks rakendada meetmed siseõhu radoonisisalduse vähendamiseks. Soome kiirgus- ja tuumaohutusamet soovitab praktilisi ja kergesti rakendatavaid meetmeid radooni kontsentratsioonide vähendamiseks enne 2004. aastat ehitatud korterites.

Kui radooni tase ei ületa 200 Bq/m3

Analüüsitulemuse kõrval +/- tähistatud veapiirid näitavad vea ülemmäära, mille piires on faktiline tulemus kõige tõenäolisem. Kõikidel tulemustel on tavaliselt vea ülemmäär, mis on tingitud erinevate mõõtmis- ja analüüsimeetoditega seotud väikestest ebatäpsustest. Laborikeskkonnas on radooni mõõteseadmete tulemuste analüüsimisest tulenev vea ülempiir väga kitsas. Tegelik veapiir on tavaliselt palju kitsam kui tulemustes märgitud.

Radooni kordusmõõtmine

Radooni mõõtmine tuleb uuesti läbi viia, kui eelmisest mõõtmisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, on tehtud radoonitõrje või on tehtud muudatusi kinnisvara ventilatsioonisüsteemis.

Radooni põhjustatud terviseriskid

Radooni kõrge tase siseõhus on alati kopsuvähi tekkimise riskitegur. Mida suurem on kontsentratsioon ja mida pikem on kokkupuude, seda suurem on vähi tekke oht. Suitsetajate puhul on radoonist tingitud kopsuvähi tekkimise oht palju suurem.
Võtke ühendust meie klienditeenindusega telefonil +358 (0) 323 1000, kui teil on küsimusi radoonianalüüsi kohta või kui soovite meie radooni­teenuseid tellida.

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt