×

Change Language

×
×

Kas kavatsete osta korterit ja soovite veenduda uue kodu turvalisuses?

Kiinteistökauppa ja radon

Tähelepanelikud koduostjad peaksid alati tagama, et nende uus kodu oleks radooni suhtes kontrollitud

Radooniuuringud on Soomes muutumas üheks nõudeks kinnisvara müügil. Müüja jaoks on väärtuslik, kui müüdava kinnisvara kohta on olemas tõendid radooniuuringute kohta. Radooniuuringud tagavad ka ostjale turvalise ja tervisliku kodu ilma lisakuludeta tulevikus. Radooniuuringud tuleb alati teha või sõlmida vastav kokkulepe enne vara müüki, et hoida ära ebameeldivad üllatused või lisakulud. Kinnisvara müügi puhul peab müüja alati ostjat teavitama vara kohta tehtud radooniuuringutest.

 

Radooni piirnormid korterites:

 

Korterid, millele on antud planeerimisluba 1.aprilli 2004 või hiljem:
Soome ehituseeskirjade kohaselt peavad korterid olema ehitatud nii, et aastast radooni keskmist kontsentratsiooni siseõhus (200 Bq/m³) ei ületataks. Sellest kõrgemad kontsentratsioonid loetakse ehitusvigadeks ning ehitaja vastutab probleemi lahendamise eest. Et siseõhu kvaliteeti saaks pidada heaks (2008), ei tohi selle radoonikontsentratsioon ületada 100 Bq/m³.

Planeerimisluba antud vahemikus 1.november 1992 - 1.aprill 2004 (sel ajal kehtinud soovitus):
Kui 1. september 31. mai tehtud 2 kuu integreeriva analüüsi käigus täheldatud radoonitase ületab 240 Bq/m3, loetakse aasta keskmist väärtust ületavaks 200 Bq/m3 aastas keskmiselt.

Planeerimisluba a
Kui 1. septemberist 31. mai tehtud 2 kuu integreeriva analüüsi käigus täheldatud radoonitase ületab 380 Bq/m3, loetakse aasta keskmist väärtust ületavaks 300 Bq/m3 aastas keskmiselt.

 

Teenindame radooni küsimustes nii kinnisvara müüjaid kui ka ostjaid ning aitame kinnisvaramaaklereid radooniga seotud küsimustes kogu Soomes.

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt