×

Change Language

×
×

Soome õigusaktid radooni mõõtmise kohta

 

Laki radonselvityksestä

 

Tööandjad vastutavad alati kõigi seadusega ettenähtud radoonianalüüside tegemise eest

 

Tööandja = poepidaja, meditsiiniteenuse pakkuja, ettevõte, ühisus, sihtasutus, asutus, muu tööandja või sõltumatu ettevõtja. Tööandjate puhul, kes ei ole füüsilised isikud (nt aktsiaseltsid, sihtasutused või kohalikud omavalitsused), lasub juriidiline vastutus inimesel, kellel on organisatsioonis kõrgeim otsustusõigus.

 

Radooni mõõtmise nõuded on sätestanud Soome kiirgus- ja tuumaohutusamet

Töökohas oleva radoonitaseme piirväärtused on määratletud kiirgus­seaduse (859/2018). Radooni tase alalistes töökohtades ei tohi ületada 300 Bq/m³. Selle piirväärtuse ületamine nõuab meetmete rakendamist ja seda kohaldatakse ka koolide, koolieelsete lasteasutuste ja muude avalike rajatiste suhtes. Tuleb analüüsida ruume, kus inimesed töötavad vähemalt 20 tundi aastas (= umbes 6 min / päevas). Esimesest korrusest kõrgemal asuvate töökohtade puhul ei ole radooni mõõtmine tavaliselt vajalik. Sellistes ruumides on radooni tasemed tavaliselt väga madalad. Täiendavad juhised ja nõuded radooni kohta töökohas on esitatud Soome kiirgus- ja tuumaohutusameti suunistes ST12.1 / 2.2.2011. Piirväärtust ületavatest tulemustest tuleb teavitada Soome kiirgus- ja tuumaohutus­ameti töökohtade radoonianalüüsi üksust. Meie Soome radonhallinta Oy eksperdid on valmis teid selles abistama.

 

Radooni mõõtmine on kohustuslik teatud Soome osades

Kõik tööandjad vastutavad oma rajatiste kontrollimise eest radooni suhtes juhul, kui on põhjust arvata, et piirväärtused on ületatud. Soome kiirgus- ja tuumaohutusamet (STUK) peab nimekirja omavalitsustest, kus radooni mõõtmine on kohustuslik. Need omavalitsused on näidatud ka kaardil.

Lisaks nendele aladele tuleb radooni mõõtmised teha ka töökohtades, mis asuvad kõrgendikel või muudel väga läbilaskva liiva- ja kruusapinnasega aladel. Radooni mõõtmine peab toimuma ka kõigi maa-aluste töökohtade puhul, mis on püsivalt kasutatavad. (Allikas: STUK)

 

Kiire ja lihte radooni mõõtmine töökohtadele kogu Soomes

 

Työpaikan radonmittaukset STUK

1.   Helistage meile numbril +358 (0) 10 323 1000, et saada oma radooniprobleemid lahendatud.

2.   Anname teile kõik ametivõimude poolt heakskiidetud asjakohased dokumendid.

3.  Kui leitakse, et radooni tase ületab piirväärtuse, aitame teil nõutud teated ametivõimudele esitada.

4.  Kõik meie toimingud on kontrollitud, kulutõhusad ja ametiasutuste poolt heaks kiidetud.

 

NB! Radooni mõõtmine tuleb uuesti läbi viia juhul, kui küsimusalane vara on läbinud olulise renoveerimise, kus on tehtud ventilatsioonisüsteemi muudatusi või kui veekahjustuste tõttu on avatud põrandakonstruktsioonid. Mõõtmine tuleb samuti teha juhul, kui eelmistest mõõtmistest on möödunud rohkem kui kümme aastat ja kui eelmised tulemused näitasid kontsentratsioone üle 300 Bq/m³. (Allikas: STUK)

Kiirgusseaduse 859/2019  suuniste punkti 45 kohaselt on kõrge riskiga radoonitsoonides radooni mõõtmine kohustuslik. See nõue puudutab töökohti, avalikke rajatisi, koole ja koolieelseid lasteasutusi, haiglaid, hooldekodusid, jaamahooneid, raamatukogusid, eralapsehoidjaid, usuhooneid, spordi-, klubi- ja muid puhkerajatisi.

Soome kiirgus- ja tuumaohutusamet võib esitada täiendavaid eeskirju radooniga kokkupuute hindamise kohta, nagu on ette nähtud kiirgusseaduse selles osas. Radooni mõõtmist töökohtades jälgivad regionaalsed riigihaldusasutused, tööstusohutusamet ja STUK. Mõõtmistulemused peavad kehtima kvaliteediauditi ajal. Töökohtades on radoonianalüüsid töötervishoiu ja tööohutuse keskne osa, mis aitab tagada ohutu keskkonna nii tööandjatele kui ka nende töötajatele.

 

 

 

 

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt