×

Change Language

×
×

Radooni mõõtmine ja eemaldamine puurkaevu vees

 

Põhjavesi uraanimaardlate piirkondades sisaldab sageli radooni. Radoon on lõhnatu, värvitu ja maitsetu gaas ning seetõttu on seda raske tuvastada. Radooni sisaldust vees ei ole võimalik prognoosida vee uraanisisalduse alusel ning selle täpseks määramiseks on vaja laboratoorset testi. Radoon on üks uraani radioaktiivse lagunemise ahela vahepealsetest etappidest. Radooni poolestusaeg on 3,8 päeva. Radooni esineb eriti puurkaevudes, kuid seda võib leida ka muud tüüpi kaevudest. Veevõrgust tuleva kodumajapidamises kasutatava vee radooni piirväärtus on 300 Bq/l (bekerelli liitri kohta).

Radoon vees põhjustab tervisele ohtu, kui see vabaneb siseõhku gaasilises vormis. See juhtub siis, kui vett kasutatakse näiteks dušiks või nõudepesuks. Radoon võib kiiresti aurustuda siseõhku ka vee soojendamisel. Radooni eemaldamiseks võib vett aereerida või filtreerida läbi aktiivsöe filtri. Radooni eemaldamise süsteemid on väga tõhusad ja sobiva lahenduse võib valida vastavalt kasutatava vee mahule ja radooni sisaldusele. Radooni saab puurkaevu vees saab tuvastada ainult laboratoorsete analüüsidega.

  • Keskimine radooni kogus Soome puurkaevu vees on 460 Bq/l 
  • Kodumajapidamistes kasutav vesi Soomes munitsipaalveevõrkudes sisaldab alla 30 bekerelli radooni liitri kohta
  • Avastatud on puurkaeve, milles radooni tase on üle 30 000Bq/l 

Kiirgusseaduse (856/2018)  kohaselt on veevarustussüsteemidel ja toiduainetootjatel teatavad ohutusnõuded toodetava või toodete tootmisel kasutatava vee radioaktiivsuse kohta. Radooni kogus vees ei tohi ületada 300 Bq/l. Radooni piirväärtus on madalam, kui vesi sisaldab ka muid radioaktiivseid aineid.

Tellige oma puurkaevu veele radoonianalüüs püsihinnaga 129 eurot. Saate väikese veeproovi purgi kaasa võtta meie Vantaa kontorist või lasta selle saata postiga. Kõiki veeproove analüüsitakse STUKi akrediteeringuga laboris. Analüüsi tulemused saadetakse teile mõne päeva jooksul pärast nende valmimist. Helistage klienditeenindusse numbril +358 (0) 10323 1000, et tellida puurkaevu radoonianalüüs või ostke teenus internetis aadressil www.radontalkoot.fi .

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt