×

Change Language

×
×

Radoon Soomes ja teistes Põhjamaades

 

Soomes on radoonist tingitud kiirgus maailmas kõige kõrgem. Hoonete levinumad probleemid on tingitud ehitusmeetoditest, kliimast ja geoloogilistest tingimustest. Kuigi soomlased ei ole radooni mõõtmisel väga aktiivsed, avaldavad 2018. aastal rakendatud uued ELi nõuded tõenäoliselt ka Soomele olulist mõju.

 

Soome korterites on keskmine radooni hulk 96 Bq/m3

2014. aastaks oli umbes 8%-s kõigist Soome korteritest tehtud radooni mõõtmine. Soomes tehakse igal aastal umbes 15 000 radooni analüüsi, mis on teiste Põhjamaadega võrreldes väga väike arv.

 

Keskmine radooni tase Rootsi korterites: 108 Bq/m3

Rootsil on radooniga samasugune probleem, kuid nüüd on sellega aktiivselt tegeletud, näiteks soovitades iseventileeruvaid aluspõranda konstruktsioone. Rootsis on ka väga kõrge radoonimõõtmiste määr. Rootsis tehakse igal aastal ligikaudu 160 000 radoonianalüüsi. Paljude jaoks on mõõtmisdokumentatsioon kinnisvara müügi eelduseks. Projektidele kõrge riskiastmega radoonitsoonides anatakse ka valitsuse toetusi. Rootsis on ridamajade ja korterelamute puhul radooni mõõtmine kohustuslik.

 

Keskmine radooni tase Norra korterites: 106 Bq/m3

Riiklik piirväärtus Norras on 100 Bq/m3 ja projektidele kõrge riskiga radoonitsoonides antakse valitsuse toetusi.

 

Keskmine radooni tase Taani korterites: 77 Bq/m3

Taanis ei ole radoon ülejäänud Põhjamaadega võrreldes nii suur probleem.

 

Euroopa

Riiklik piirväärtus korteritele on Saksamaal 100 Bq/m3 ja keskmine kontsentratsioon on 50 Bq/m3.

Keskmine radooni tase inglise korterites: 20 Bq/m3

 

Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus maksimaalse radooni kontsentratsiooni kohta siseruumides on 100 Bq/m3.

Radoon tekitab Põhjamaades igal aastal umbes 1300 surmaga lõppevat kopsuvähi juhtumit.

 

 

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt