×

Change Language

×
×

Kõrge radoonisialdus suurendab oluliselt kopsuvähki haigestumise riski

 

Radioaktiivne gaas radoon kandub pinnasest osadesse Soome kodudesse ja võib põhjustada elanike tervisele tõsist ohtu. Eluaseme radoonisisaldust ei ole võimalik tajuda, sest tegemist on lõhnatu, maitsetu ja nähtamatu gaasiga. Radoonitaseme mõõtmine ongi ainus võimalus eluaseme radoonisisaldust kindlaks teha.

Arvukate uuringute tulemusel on kindlaks tehtud radooni kopsuvähki tekitav mõju. Sellest põhjustatud kopsuvähki sureb Soomes igal aastal hinnanguliselt 300 inimest.

Viitetasemest 300 Bq/m3 suurema radoonisisaldusega eluasemeid ja töökohti võib olla kõikjal Soomes, kuid suurema radooniriskiga alad on tüüpiliselt Lõuna-Soomes ja Pirkanmaa piirkonnas. Radoonisisaldust tuleks mõõta nende regioonide töökohtades ja väikeelamutes ning korrusmajade esimeste korruste korterites. Radoonitaseme mõõtmist tasub teha ka mujal Soomes, eriti kui hoone paikneb liivasel või kruusasel pinnasel.

  • Siseõhu kõrge radoonisisaldus on oluline kopsuvähki põhjustav riskitegur
  • Kopsuvähi tekkepõhjustest on radoon 20% juhtudest suitsetamise järel teisel kohal (Wikipedia)
  • Radooni mõju tagajärjel haigestub Soomes igal aastal üle 300 inimese kopsuvähki ( Soome Kiirgusohutuskeskus STUK)
  • Siseõhu radoonisisaldust on võimalik kindlaks teha ainult mõõtmisega, radooni ei ole võimalik tajuda
  • Radooni mõju ei põhjusta vahetuid sümptomeid ( EI PÕHJUSTA peapööritust, köha, nohu)
  • Eluaseme radooniohutu siseõhk suurendab Teie eluruumi väärtust ja aitab kaasa selle müügile

keuhkosyopa

Eluruumide radoonisisalduse piirväärtused Soomes

Kiirgusseaduse (859/2018) kohaselt ei tohi eluruumides siseõhu radoonisisaldus ületada 300 Bq/m3. Eluruumid, mille ehitusluba on antud 01.04.2004 või pärast seda kuupäeva, tuleb projekteerida ja ehitada selliselt, et radoonisisaldus eluruumides ei oleks suurem kui 200 Bq/m3.

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO juhiste järgi on eluruumide radoonisisalduse viitetase 100Bq/m3.

Siseõhu kõrge radoonisisaldus suurendab oluliselt kopsuvähi riski.

Kas olete kontrollinud oma eluruumide radooniohutust?

 

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt