×

Change Language

×
×

Andmekaitseteade

Suomen radonhallinta Oy EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) vastav kliendiregistri andmekaitseteade.

1. Registripidaja ja andmekaitse eest vastutav isik

Suomen radonhallinta Oy

Ettevõtte kood 2554083-9

Äyritie 12a
01510 Vantaa
010 323 1000
asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Suomen radonhallinta Oy andmekaitse eest vastutav isik:

Jarkko Ruokonen,  jarkko.ruokonen@suomenradonhallinta.fi

2. Registri nimi

Suomen radonhallinta Oy kliendiregister

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kliendisuhte hoidmine, kliendi ja Suomen radonhallinta Oy õiguste ja kohustuste täitmine ning isikuandmete seadusele vastav isikuandmete töötlemine radoonitaseme mõõtmise, analüüsilabori teenustega seotud eesmärkidel ja uuringutulemustele vastavaks tegevuseks.

4. Registriandmete sisu

Register võib sisaldada klientide kohta järgmisele liigitusele vastavaid andmeid:

  • Nimi/ Ettevõte
  • Isiku-/ Ettevõtte kood
  • E-posti aadress
  • Kodune aadress
  • Telefoninumber
  • Ettevõte
  • Ettevõtte aadressandmed
  • Objekti radoonitaseme mõõtmistulemused

5. Eeskirjadele vastavad registri teabeallikad

Registrisse talletatavad andmed saadakse: kliendi enda teate alusel, teenuse osutamisega seoses, objektiga seotud hooldusraportid tehnikutelt ja/või radoonilaborist

6. Eeskirjadele vastav andmete loovutamine

Registripidajal on õigus loovutada kõige hädavajalikumaid andmeid laboriteenuseid pakkuvatele lepingupartneritele ja radoonitaseme mõõtmistulemusi ainult postiindeksi alusel. Suomen radonhallinta Oy ei loovuta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Soome ametkondade vastava nõudmise korral.

7. Andmete liikumine väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Registri andmeid ei viida väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

8. Andmete eemaldamine

Andmeid on võimalik eemaldada kliendi nõudmisel või andmete säilitamise tähtaja lõppemise tõttu.

9. Registri kaitsmise põhimõtted

Isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalsetena Suomen radonhallinta Oy ja Radonova Ab sidevõrgus. Seadmed, kus registrid paiknevad, on kaitstud tulemüüri ja muude vajalike tehniliste abinõudega.

10. Keeluõigus

Kliendil on õigus keelata oma andmete loovutamist ja töötlemist otsereklaami ja muu turunduse jaoks Suomen radonhallinta Oy’d sellest kirjalikult või e-posti teel teavitades.

11. Kontrollimisõigus

Igaühel on õigus kontrollida enda kohta registris talletatud andmeid. Klient võib pöörduda oma andmete näitamise sooviga kirjalikult registripidaja poole: Suomen radonhallinta Oy, Äyritie 12a, 01510 Vantaa või asiakaspalvelu@suomeradonhallinta.fi. Kontrollimissoovid vaadatakse läbi viivitamatult, hiljemalt 30 ööpäeva jooksul soovi saabumisest.

 

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt