×

Change Language

×
×

Suomen radonhallinta Oy tegevust suunavad väärtused

Meid suunavad ühiselt ja üksmeelselt kokku lepitud väärtused, mille üle oleme uhked.

suomen radonhallinta arvot

 

KLIENDIKESKSUS  –  personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus 

Meie olemasolu aluseks on klientide vajadused. Pakume klientide vajadustele vastavaid tervikteenuseid. Meie teenindus on kvalifitseeritud ja tegutsemine aus ning usaldusväärne. Müüme kliendile ainult seda, mida ta vajab. Kliente kohtleme võrdselt.

 

ARENEV  –  prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Hindame situatsioonitundlikkust ning reageerime muutuvatele olukordadele sihiteadlikult ja kiiresti. Oleme avatud uutele asjadele ja kannustame üksteist loovusele. Kahtleme olemas olevates lahendustes ja oleme valmis pidevalt parandama oma toimimisviise. Kanname igaüks vastutust oma professionaalse arengu eest, jagame oma oskusi teistega ning kannustame üksteist õppima uut.

 

VASTUTUSVÕIMELISUS  – kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Kanname hoolt inimeste, ühiskonna ja oma elukeskkonna eest. Teeme asjad korraga ja korralikult, et neid ei oleks tarvis teha uuesti. Tegeleme regulaarselt heategevusega ning anname oma panuse ühistesse asjadesse. Kohtleme oma töökaaslasi, koostööpartnereid ja konkurente lugupidavalt.

 

 

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt