×

Change Language

×
×

Korduma kippuvad küsimused radooni mõõtmiste ja radoonitõrje kohta.

Siin on mõned tavalisemad küsimused radooni kohta.

 

Küsimus:

Oleme leidnud oma kodus Soomes Kouvolas radooni kontsentratsioone üle 1500 Bq/m3. Mida saame teha, et vähendada ohtu oma tervisele?

Vastus:

Soome kiirgus- ja tuumaohutusameti andmetel on radooni väljatõmbe­ventilaatorid ja radoonikaevud kõige tõhusamad lahendused siseõhu radooni probleemidele. Parima lähenemise määravad alati ära ehituslikud lahendused ja pinnasetüüp. Helistage meile ja koos saame otsustada, milline on teie kodu jaoks parim lahendus. Teeme igat liiki radoonitõrje töid, mis on praegu kättesaadavad kogu Soomes.

Lugege lähemalt meie radooniteenuste kohta siit.

 

Küsimus:

Kust saan osta radooni mõõtmise teenuseid oma kodule? Elan Soomes Lahtis asuvas eramus.

Vastus:

Oma kodus radooni mõõtmiseks on mitmeid võimalusi. Radoonidetektoreid saab tellida siin või meie veebipoes aadressil www.radontalkoot.fi. Soovitame alati radooni mõõtmise esmase meetodina radoonidetektoreid.

 

Küsimus:

Tegime oma kodus Soomes Lempääläs radooni mõõtmise. Avastasime piirväärtusi ületavaid radooni tasemeid. Lasime teha radoonitõrje ja nüüd on meil kodus radooni kontsentratsioon 62 Bq/m3. Olen mures radooniohutuse pärast oma töökohal, sest minu kolleeg suri kaks aastat tagasi kopsuvähki ja ta isegi ei suitsetanud. Milline oleks parim viis selle küsimuse käsitlemiseks järgmisel töötervishoiu ja tööohutuse nõukogu koosolekul?

Vastus:

Teie kodus tehtud radoonitõrje aitas saavutada piisavalt madala radooni taseme, mida saab pidada suurepäraseks. Teie alaline töökoht Tamperes asub piirkonnas, kus radooni mõõtmine on kohustuslik vastavalt kiirgusseaduse (592/1991) paragrahvile 45. Tamperes asuvad tööandjad peavad hindama radooni põhjustatud kiirgusdoosi vastavalt ST 12.1 suunisele. Suitsetamise järel on radoon teine peamine kopsuvähi põhjus.

Loe lähemalt seadusega ettenähtud radoonimõõtmiste kohta töökohtades siit.

 

Küsimus:

Oleme avastanud oma korteris radooni taseme üle 1000 Bq/m3. Korter asub Soomes Kotkas kaevandatud aluskivimil. Olen lugenud, et radoonikaev võib aidata vähendada radooni taset.

Vastus:

Kotka ja selle ümbrus asuvad kõrge riskiga radoonitsoonis. Radoonikaev toimib ainult väga jämeda struktuuriga pinnase puhul ja seda ei saa lahenduspaketi osana pakkuda igat tüüpi kohtadele. Kuna teie korter asub kaevandatud aluskivimil, ei ole tõenäoliselt isegi võimalik väga sügavat radoonikaevu pinnasesse paigaldada. Radooni väljatõmbeks on mitmeid teisi väga tõhusaid lahendusi, mis on vähemalt sama efektiivsed kui radoonikaev.

Lugege lähemalt  meie radooni väjatõmbe lahenduste kohta siit.

 

Küsimus:

Teeme praegu seadusega ettenähtud radoonimõõtmisi oma töökohas Soomes Kajaanis. Olen oma töökoha töötervishoiu ja tööohutuse juht. Ühel koosolekul märkis üks väga innukas meister, et meil oleks lihtne radooni mõõtmisi ise teha. Kas on tõsi, et saame seda ise teha?

Vastus:

Radooniga kokkupuute mõõtmisi reguleerivad kiirgusseadus, kiirguseeskirjad ja ST suunised.Tööandjatel on võimalik mõõtmised ise läbi viia, kui on tagatud vastavus eespool nimetatud dokumentidele.

Teeme seadusega ettenähtud radoonimõõtmisi kogu Soomes. Meiega saate töötervishoiu ja tööohutuse juhina olla kindel, et analüüsi tulemused on täpsed ja meie mõõtmismeetodid sobivad. Dokumenteerime, fikseerime ja pildistame iga rakendatud mõõtmiskoha. Teenuse hinna kogu Soomes määrab rakendatud mõõtepunktide arv. Vajadusel saame teid aidata kõigis radooniga seotud küsimustes. Enamiku töökohal toimuvatest radooni­mõõtmistest teevad välised radoonieksperdid.

 

Küsimus:

Meie pere elab Soomes Riihimäel asuvas eramus ning kasutasime laenatud Ramon 2.2 radoonimõõtjat. Pärast 48-tunnilist mõõtmist andis seade tulemuseks 382 Bq/m3. Meie maja on ehitatud 1986. aastal. Kuidas peaksime sellele tulemusele reageerima?

Vastus:

Ramon 2.2 mõõtja on paljudel juhtudel väga kasutatav seade, kuid sellega saadud tulemustel võib olla märkimisväärne veamäär sõltuvalt mõõtmise kestusest. Piirkondlikult on Riihimäki näidanud kõrget radooni taset ja on seetõttu määratud kõrge riskiga tsooniks. Lühike 48-tunnine mõõtmisperiood ei vasta sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kehtestatud nõuetele ning seetõttu soovitame teil teha oma kodus ametlikud radooni­mõõtmised.

Lugege lähemalt meie ametlike radoonimõõtmiste kohta siit.

 

Küsimus:

Mulle on öeldud, et Lahti piirkonnas on kõrge radooni tase. Kuidas saan vähendada oma kodu siseõhu radooni taset? Pärast vajalike meetmete võtmist kaalun ma kiire radoonimõõtja rentimist, et tagada oma kodu ohutus.

Vastus:

Radoonitõrje vajadust tuleks hinnata konkreetselt kohapeal ning meil on raske anda üldisi juhiseid ilma teie omandit uurimata. Tavaliselt lekib radoongaase sisaldav õhk korteritesse hoone pragude kaudu, nii et oluline on piisav isolatsioon. Radoonitõrje eesmärk on alati blokeerida radoongaaside vool siseruumidesse. Hoone ehitamise ajal paigaldatud radoonitorustiku süsteemi saab võimendada väljatõmbeventilaatori lisamisega. Enne radoonitõrje teostamist vajaksime piisavat taustainfot.

 

Küsimus:

Oleme ehitamas oma maja ja tahaksime teada, millise radoonitorustiku peaksime selle alla paigaldama. Millist torustikku peaksime kasutama ja kuidas seda paigaldada?

Vastus:

Radoonitorustike jaoks kasutatavad torud on tavaliselt samad kahekihilised torud, mida kasutatakse kaetud kanalisatsiooni jaoks. Soovitatav on paigaldada väljalasketoru, mis ulatub katusekattest kõrgemale. Ehituse projekteerija määrab teie krundile kõige paremini sobiva paigaldusmeetodi. Täiendavad juhised on toodud RT radoonikaitse juhendis RT 81-10791. Juhend annab juhised torustiku planeerimise, mõõtmete ja paigaldamise kohta. Kui radooni tasemed jäävad kõrgeks, võib väljatõmbeventilatsiooni hiljem paigaldada väljatõmbeventilaatori. Soovitame radooni mõõta maja valmimisele järgneva talve jooksul. Võimalik väljatõmbeventilaator reguleerige kindlasti sobivaks optimaalse energiatarbimise ja radooni väljatõmbe tagamiseks.

Ehitamise ja radooni kohta lugege lähemalt siit.

 

Küsimus:

Minu töökohas on avastatud kõrge radooni tase, mida peaksin tegema?

Vastus:

Kõigepealt peaksite kontrollima, kas Soome kiirgus- ja tuumaohutus­ametile (STUK) on teatatud radooni suurtest kontsentratsioonidest teie töökohal. Kui radooni sisaldus ületab regulaarselt 400 Bq/m3, tuleb rakendada meetmed radooni hulga vähendamiseks. Radooni mõõtmine tuleb uuesti läbi viia pärast  radoonitõrje tegemist, et tagada selle edukus. Juhul kui rajatistes ei ole võimalik radooni hulka vähendada, tuleb sellistes rajatistes piirata tööaega. Radooniga kokkupuute mõõtmine töö ajal on tavaliselt piisav Soome kiirgus- ja tuumaohutusameti poolt nõutava tõendi saamiseks, et piirväärtusi ei ületata.

Küsimus:

Töötan kooliõpetajana. Kuidas saan teada, kas radooni mõõtmisi tuleks teha minu töökohal?

Vastus:

Lasteaedades, koolides ja avaliku halduse rajatistes on radooni piirväärtused 400 Bq/m³, olenemata sellest, kui palju aega hoonetes veedetakse. Radooni mõõtmine on kohustuslik mitmetes Soome linnades ja soovitame väga mõõta radooni taset isegi siis, kui see pole teie piirkonnas veel kohustuslik. Radooni määratud piirväärtused kehtivad kogu Soomes ja kõik tööandjad peavad nendega vastavuses olema. Kõik tööandjad peavad tagama, et radooni kontsentratsioonid jääksid alla 400 Bq/m³. Koolidel on tavaliselt keldrikorrus ja selles osas on mõõtmine alati kohustuslik.

Lugege lähemalt sedusega ettenähtud radoonimõõtmiste kohta siit.

Küsimus:

Kavatseme osta maja Soomes Järvenpääl. Kuidas saame teada, et majal ei ole probleeme radooniga?

Vastus:

Järvenpää, nagu ka kogu Keski-Uusimaa piirkond, asub kõrge riskiastmega radoonitsoonis. Ainus võimalus radooni avastamiseks on radooni analüüs. Soovitame allkirjastada kinnisvara müügil radoonileping või kui müük on juba toimunud, teha võimalikult kiiresti radooni mõõtmine. Radoon põhjustab kinnisvaramüügis palju lahkarvamusi ning selle põhjustatud terviseriski tuleb tõsiselt võtta.

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt