×

Change Language

×
×
26.04.2018

Tämä on ikävä yllätys – STUK löysi Vantaalta 7000 becqurelin radonpitoisuuden, nykyinen toimenpideraja on 400


Säteilyturvakeskuksen (STUK) työpaikkojen radonvalvonnan perusteella vaikuttaa siltä, etteivät työnantajat vielä tunne kovin hyvin velvoitteitaan työntekijöiden suojaamiselta radonin haittavaikutuksilta.

 

Eduskuntakäsittelyssä parhaillaan oleva uusi säteilylaki madaltaa radonpitoisuuden raja-arvoa, jonka ylittyessä työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sisäilman radonpitoisuuden vähentämiseksi.

STUK teki talven aikana radonin tehovalvontakampanjat Vantaan Tuupakan sekä Taipalsaaren ja Loviisan alueilla.

Tuupakan alueella työpaikkojen radonpitoisuuden keskiarvo oli peräti 663 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3) ilmaa. Se ylittää selvästi sekä nykyisen (400 Bq/m3) että tulevan säteilylain (300 Bq/m3) asettaman toimenpiderajan.

 

"Tuupakan tehovalvontakampanjassa löytyi paikoitellen suuria radonpitoisuuksia työpaikoilta. Suurin yksittäinen mittaustulos oli 7071 Bq/m3. Mittaustulokset osoittavat, ettei voi tuudittautua siihen, että ollaan radonilta suojassa vain sillä perusteella, että työpaikka tai asunto sijaitsee STUKin määrittämien mittausvelvoitealueiden ulkopuolella, kuten Tuupakassa", ylitarkastaja Olli Holmgren STUKista sanoo.

Holmgrenin mukaan, jos mittauksissa todetaan raja-arvon ylittäviä radonpitoisuuksia, STUK velvoittaa työnantajan madaltamaan pitoisuuksia, mikä onnistuu onneksi helpoillakin korjaustoimenpiteillä.

Tulevan säteilylain määrittämä alhaisempi toimenpideraja vaikuttaa myös radonin mittausvelvoitealueisiin. Muun muassa kaikki pääkaupunkiseudun kunnat tulevat osaksi mittausvelvoitealueita.

Lisäksi koko maassa työnantajien täytyy mitata työpaikan radonpitoisuus, jos työpaikka sijaitsee harjulla tai työpiste on maanpinnan tason alapuolella.

 

Työnantajat tuntevat heikosti velvoitteensa

Holmgren sanoo tiedotteessa, että radonvalvonnan tavoite on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa radonille.

Huomenna perjantaina vietetään kansainvälistä työturvallisuuspäivää, ja sen yhteydessä STUK haluaa muistuttaa työnantajia velvoitteestaan suojata työntekijänsä liialliselta radonaltistukselta.

"Talven tehovalvontaiskuissa alle puolet työnantajista toimitti meille vaadittavat mittaustiedot. Ylipäätään arvioimme, että vain noin yksi kymmenestä työnantajasta, joita radonmittausvelvoite koskee, on radonin mitannut. Työnantajien tulee huolehtia, että työpaikka on työntekijälle terveellinen ja turvallinen. Tähän sisältyy myös vastuu siitä, etteivät työntekijät altistu työpaikalla liikaa sisäilman radonille", Holmgren sanoo.

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu