×

Change Language

×
×
14.11.2018

Työpaikan radonmittausvelvoite tiukkenee


TYÖPAIKAN RADONMITTAUSVELVOITE TIUKKENEE

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Radioaktiviinen radon aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpäkuolemaa vuosittain. Suomessa maaperä on radonpitoisempaa kuin monissa muissa maissa. Uudistettu säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018. Se tiukentaa yritysten ja julkisen sektorin velvoitetta radonin mittaamisen. Uutta lainsäädäntöä voisi verrata  Asbesti lainsäädäntöön, joka päivittyi muutama vuosi sitten ja se tiukensi alan toimintoja hyvin paljon.

Säteilyturvakeskus STUK tiedotti 9.11.2018, että uuden säteilylain myötä sisäilman radonpitoisuuden viitearvo laskee 300 Bq/m3. Aikaisempi raja on ollut 400 Bq/m3. Muutoksella pyritään vähentämään väestön radonaltistusta ja pienentämään keuhkosyöpään sairastuvien määrä.

Radonmittauskausi on nyt parhaimmillaan ja se tulee mitata lämmityskaudella.  

 

Kolmannes Suomen kunnista radonriskialuetta

Sisäilman radonpitoisuudet Suomessa ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Uuden lain myötä radonmittausvelvoite koskee toiminnanharjoittajia 102 kunnassa, noin kolmasosassa kaikista Suomen kunnista. Työpaikkoja lakisääteisen mittauksen piiriin kuuluu noin 220 000 kappaletta. Lain tarkoitus on ehkäistä luonnonsäteilyn haittoja työpaikoilla. radonia ei ole mahdollista aistia. Radonmittaus tulee pakolliseksi myös 53 postinumeroalueella mittausvelvoitekuntien ulkopuolella. 

Radonpitoisuuden selvitys on pakollista kaikkialla maanalaisissa työtiloissa ja läpäisevälle maaperälle kuten harjuille rakennutuilla työpaikoille.

 

Suomessa mittausmenetelmällä pitää olla STUKin hyväksyntä

Suomen radonhallinta Oy:n mittausmenetelmällä on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyntä. 

Radonasiantuntija Jarkko Ruokonen kertoo: ”Mittaukseen käytetyt Radtrak² -mittauspurkit ovat maailmanlaajuisesti käytetyin tapa mitata radonpitoisuus luotettavasti. Radonmittaustuotteen hinta on vajaa kuusikymppiä/kpl ja kohteissa mittauspisteiden määrä vaihtelee muutamasta kymmeniin. Työpaikan ja julkisentilan säteilymittauksen suorittajan tulee olla paneutunut määräyksiin ja lainsäädäntöön.

 

Linkit: 

STUKin tiedote 9.11.2018 Uusi säteilylaki tiukentaa työnantajien radonmittausvelvoitetta

https://www.stuk.fi/-/uusi-sateilylaki-tiukentaa-tyonantajien-radonmittausvelvoitet-1

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2018 vp; EV 74/2018 vp)

HE 28/2018, https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805e31e5

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu