×

Change Language

×
×
13.10.2015

Valtakunnallinen RADONTURVAPÄIVÄ keuhkosyöpää ja lasten leukemiaa vastaan.

Euroopan Unionin jäsenvaltiolle on määritelty yhtenäiset vaatimukset radonin aiheuttamien terveyshaittojen torjumiseksi. RADONTURVAPÄIVÄ on käytössä samanaikaisesti kaikkialla Euroopassa (European Radon Day 7.11).


Euroopan Unionin jäsenvaltiolle on määritelty yhtenäiset vaatimukset radonin aiheuttamien terveyshaittojen torjumiseksi. RADONTURVAPÄIVÄ on käytössä samanaikaisesti kaikkialla Euroopassa (European Radon Day 7.11).

Mitä RADON on?

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka on näkymätön, hajuton ja mauton. Useassa suomalaisessa kodissa radonpitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeita, jolloin ihmiset saattavat altistuvat terveydelle haitalliselle säteilylle. Säteilyturvakeskuksen mukaan radonin on todettu aiheuttavan yli 300 keuhkosyöpäkuolemaa vuosittain Suomessa. Radonin turmiollisista vaikutuksista on kansainvälisissä tutkimuksissa saatu viitteitä myös korkean radonaltistuksen vaikutuksesta lasten leukemiaan. Radonin aiheuttamat syövät aiheuttavat suurta kärsimystä tuhansille lapsille, vanhemmille ja lähiomaisille. 

Miten selvitän sisäilman RADONPITOISUUDET?

Sisäilman Radonia ei ole mahdollista aistia, mutta se voidaan selvittää helpolla Radontutkimuksella. Kodin Radontutkimus on jokaiselle vapaaehtoinen, mutta kaikissa suomalaiskodeissa suositeltava. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan asunnon mittaus tehdään kahdella mittauspurkilla. Pienissä asunnoissa mittaus voidaan tehdä yhdellä purkilla. Kodin virallinen radonmittaus tulisi suorittaa lämmityskaudella Kodin virallinen radonmittaus tulisi suorittaa lämmityskaudella 1.11-30.4 2kk kestävällä radonpurkki mittauksella.

Erityisen tärkeitä radontutkimukset ovat etenkin koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten lasten oleskelutilojen osalta, joita myös monin paikoin koskettavat lakisääteiset tutkimusvaatimukset. 

Radonturvapäivä-kampanjassa tarjotaan kotien radonmittauksiin 10 000 radonmittauspakettia, jotka ovat noin -30% normaalihintaisia edullisimpia. Kampanjahintaiset radontutkimuspaketit voi tilata helposti sivulta www.radonturvapaiva.fi

Suomalaiset radonasiantuntijat kampanjoivat

Työpaikkojen, koulujen ja päiväkotien lakisäteisiin radonmittauksiin tarjotaan veloitukseton radonasiantuntijan käynti. Asuntoihin, joissa on mittauksin todettu yli 1000 Bq/mᶾ radonpitoisuudet, voi tilata radonkorjausasiantuntijan suorittaman radonkorjauskatselmuksen veloituksetta.


Suomessa järjestettävä RADONTURVAPÄIVÄ on yhteiseurooppalainen hanke

Suomessa kansalaisten säteilysuojelu hankkeeseen osallistuvat alan asiantuntija organisaatiot:

suomenradonhallinta , Pohjolan Radontutkimus, www.radontalkoot.fi, radonway

Radon turvapäivä oli esillä myös mediassa www.medicinenuntium.mediaparkki.com/?p=4222


Lisätietoja antaa: Radonturvapäivän asiakaspalvelu 010-3231000

Tiedote: Johtava Radonasiantuntija Jarkko Ruokonen, puh. 050-3823591

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu