×

Change Language

×
×
11.11.2020

Henkilökohtainen radonmittari mittaa työperäisen radonaltistuksen


Henkilökohtaisella radonmittarilla arvoit luotettavasti työntekijän työperäisen radonaltistuksen työpaikoilla. Toimittamallamme mittausmenetelmällä on STUK-hyväksytty sekä ISO 17025 akkreditoitu työperäisen altistuksen arvioimiseen. (STUK hyväksyntäpäätös 2/3420/2019)

 

Miten työperäinen radonmittaus eroaa virallisesta pitkäaikaismittauksesta?

Työpaikan radonpitoisuus mitataan ensisijaisesti virallisella radonmittauspurkilla, joka kestää noin 2-3 kuukautta, 01.09 – 31.05 välisenä aikana. Säteilylain (859/2018) mukaan radonpitoisuuden viitearvoa 300Bq/m3 ei saa ylittyä työpaikoilla.

Mitä korkeampi radonpitoisuus työpaikalla havaitaan, sitä suuremmaksi riski kasvaa sairastua keuhkosyöpään. Tästä syystä onkin tärkeää seurata henkilökohtaisen radonmittarin avulla työntekijän työperäistä radonille altistumista pitkällä aikavälillä.

Henkilökohtaisella ja mukana kulkevalla mittarilla voidaan luotettavasti laskea radonpitoisuus, jolle yksittäinen työntekijä altistuu tietyn ajanjakson aikana. Tavanomainen mittausjakso kestää kolme kuukautta, josta toimitamme raportin työntekijän radonille altistumisesta mittausjaksolta.

Työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille on 500 000 Bq/m3/vuosi (STM asetus 1044/2018 §19). Altistus lasketaan kaikissa työtiloissa vuoden aikana kertyneiden altistusten summana.

 

Milloin henkilökohtaista radonmittaria tulisi käyttää?

Henkilökohtaista radonmittaria suositellaan käytettäväksi kaivoksissa, tunneleissa ja maanalaisissa tiloissa, joissa radonpitoisuus on usein korkea. Tämä johtuu siitä, että radonkaasu on uraanin hajoamistuote, jota esiintyy yleisesti maankuoressa. Tästä syystä radonpitoisuus on huomattavasti korkeampi maanpinnassa ja sen alapuolelle verrattuna maanpinnan yläpuoliseen ilmaan. Henkilökohtaista radonmittaria suositellaan myös käytettäväksi työpaikoilla, joissa on todettu korkea radonpitoisuus ja eikä radonkorjausta voida tehdä.

 

Pyydä tarjous soittamalla asiakaspalveluumme 010 323 1000 tai ottamalla yhteyttä lomakkeellamme.

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu