×

Change Language

×
×
04.10.2018

Suomalaisilla työpaikoilla piilee keuhkosyöpävaara


Tuhannet ihmiset altistuvat viranomaisten määrittämille radonin enimmäispitoisuuksille. Korkeita radonpitoisuuksia havaittu talvikauden radonmittauksissa kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa tiloissa, sekä työpaikoilla. Korkeita radonpitoisuuksia on löytynyt myös rakennuksista, jotka sijaitsevat aiemmin riskittömiksi alueiksi luokitelluiksi. Fil.lis. Martti Romu Suomen radonhallinta Oy:stä kummeksuu viranomaisvalvonnan puutteellista toimintaa tässä ihmisten terveyden kannalta merkityksellisessä asiassa, varsinkin kun mittauksiin velvoittava laki on ollut voimassa työpaikoille jo liki 20 vuotta.

Lakisääteisistä radonmittauksista on suoritettu vasta noin 25%, joka yllättikin valvontaviranomaiset täysin. Näin uutisoivat mediat huhtikuussa. Suomen radonhallinta Oy radonasiantuntija Jarkko Ruokosen mukaan asia ollut tiedossamme jo vuosia. Valvontaviranomaisten suuri työkuorma ja suunnitelmallisuuden puute on ollut hänen mielestään syy nykytilanteeseen. Tilanteeseen tarvitaan nyt todellinen ryhtiliike, jonka tulee lähteä Säteilyturvakeskukselta. Säteilyturvakeskus toimii Sosiaali ja terveysministeriön valtuuttamana tahona Suomessa radonvalvonnassa. 

Hajuton, mauton ja väritön radonkaasu muodostaa Suomessa erittäin merkittävän uhan kansanterveydelle. Arviolta 300 ihmistä saa maassamme vuosittain keuhkosyövän seurauksena pitkäaikaiselle altistumiselle sisäilman radonille. Haitallista altistusta syntyy kaikkialla, jossa radonpitoisuudet ovat yli raja-arvojen. EU edellyttää jäsenvaltioiltaan kansallista toimintasuunnitelmaa radonin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Uusittu säteilylainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 28.09.2018.

Radonia on mahdoton havaita ilman asianmukaisia radonmittauksia. Lisätietoa radonin mittaamisesta ja sen torjunnasta sivuillamme ja stuk.fi

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu