ylabanneri promo
 kundbetjaning

icon puhelin

Vi betjänar vardagar 9.00-16.00

+358 10 323 1000

icon sposti

Kontakta per epost:

forsaljning@suomenradonhallinta.fi

icon yhteys

Be oss ta kontakt eller skicka offertförfrågan:

Kontaktuppgifter och kontakt form

Radon mittaustulosten tulkinta

Tolkning av mätningsresultat och åtgärder

radonvarde

Bostadens byggnadstillstånd 31.10.1992 eller äldre.

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 480 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 400 Bq/m3.

Bostadens byggnadstillstånd 1.11.1992 eller nyare.

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 240 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 200 Bq/m3.

Bostadens byggnadstillstånd 1.4.2004 eller nyare.

Enligt den Finska lagstiftningen om byggande bör bostäderna byggas så, att inneluftens radonhalts årliga medeltal inte överskrider värdet (200 Bq/m³).

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 240 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 200 Bq/m3.
Om maximivärden överskrids anses det som ett byggnadsfel som bör repareras.

Tolkning och åtgärder av bostädernas, skolornas, daghemmens och de offentliga förvaltningars utrymmens resultat

I daghem, skolor och offentliga förvaltningars utrymmen är det årliga medeltalets maximi värde alltid 400 Bq/m³, oberoende av varsel- och arbetstider.

Då radonmätning på arbetsplats överskrider 400 Bq/m³ är det anmälningsplikt att meddela resultatet till Finska Strålsäkerhetscentralen.

  

Arbetstiden bestäms enligt den person, som jobbar mest i frågavarande utrymme.

400 Bq/m³ mest, stadigvarande jobb. 

400-500 Bq/m³, työpaikan radonpitoisuus säännöllisessä työssä 2kk integroivalla mittauksella. Työnantajan on tällöin suoritettava vuosikeskiarvon tarkistusmittaus toisena vuodenaikana, jotta vuosikeskiarvo varmennetaan jäävän alle 400 Bq/m³

Työaika tilassa enintään 600 tuntia (enintään 1000 Bq/m³)

  

501-2000 Bq/m³, arbetsplatsens radonhalt på stadigvarande jobb med 2 månaders integrerande mätning. Arbetsgivaren bör kunna visa, att det årliga medeltalet stannar under 400 Bq/m3, eller bör han vidta åtgärder för att sänka ner risk för radon. Granskningsmätning utförs efter åtgärderna, så att det årliga medeltalet kan stabiliseras under 400 Bq/m3. 

Arbetstid i utrymmet mest 600 timmar (1000 Bq/m³)

Arbetstid i utrymmet mest 300 timmar (2000 Bq/m³)

2000 Bq/m³ och över, arbetsplatsens radonhalt på stadigvarande jobb med 2 månaders integrerande mätning. Arbetsgivaren bör vidta åtgärder för att sänka ner risk för radon. Granskningsmätning utförs efter åtgärderna, så att det årliga medeltalet kan stabiliseras under 400 Bq/m3.

Arbetstid i utrymmet mest 100 timmar (6000 Bq/m³)

hazard

Då 2 månaders integrerande radonmätning på arbetsplats överskrider 400 Bq/m³ är det anmälningsplikt att meddela resultatet till Finska Strålsäkerhetscentralen.

 Selvitys työpaikan radonaltistuksesta anmälningsblankett (pdf formulär som ifylls)

Verksamhets distrikt

radon renovering

Lahetä tiedustelu

Täytä lomake, olemme yhteydessä pikimmiten.


captcha
Powered by BreezingForms
Go to top